Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o produžetku roka za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника

Број:560-17-1/2022

2.9.2022. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 13. Правилника о раду Комисије бр. 110-3/22 од 03.08.2022. године,  Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, образована решењем  Председника општине Ивањица бр. 01 број: 119-10/2022-01 дана  21.06.2022. године,

О Б А В Е Ш Т А В А

            Избегла лица која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Ивањица, да се ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретностиза најмање три (3) породичних домаћинстава 01 број 560-17/2022 од 03.08.2022. године, који је објављен дана 03.08.2022. године, мења у делу који се односи на рок за пријаве и исти се ПРОДУЖАВА на период од 21 дана почев од 03.09.2022. године и траје до 23.09.2022. године. У осталом делу јавни позив остаје исти. Измена Јавног позива ће бити објављена на огласној табли општине Ивањица, на интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије www.kirs.gov.rs.                 

                                                Председник комисије
Снежана Марковић с.р

О Аутору

WEB MASTER