Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje o produžetku roka za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:560-17-1/2022

2.9.2022. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 13. Pravilnika o radu Komisije br. 110-3/22 od 03.08.2022. godine,  Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti, obrazovana rešenjem  Predsednika opštine Ivanjica br. 01 broj: 119-10/2022-01 dana  21.06.2022. godine,

O B A V E Š T A V A

            Izbegla lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, da se JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant) za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnostiza najmanje tri (3) porodičnih domaćinstava 01 broj 560-17/2022 od 03.08.2022. godine, koji je objavljen dana 03.08.2022. godine, menja u delu koji se odnosi na rok za prijave i isti se PRODUŽAVA na period od 21 dana počev od 03.09.2022. godine i traje do 23.09.2022. godine. U ostalom delu javni poziv ostaje isti. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Ivanjica, na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije www.kirs.gov.rs.                 

                                                Predsednik komisije
Snežana Marković s.r

О Аутору

WEB MASTER