Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE O RADOVIMA NA RASKRESU TRASA DALEKOVODA 35 I 10 KV

Shodno godišnjem Planu poslovanja „Elektrodistribucije Srbije“, d.o.o. Beograd, Ogranaka Čačak, Pogona Ivanjica, je 17.03.2022.g. započeo radove na raskresu trasa dalekovodnih pravaca 35 i 10 kV. Radove izvodi PD „Jadran“ d.o.o. Beograd, u skladu sa okvirnim sporazumom.

U planu je raskres 3 dalekovodna pravca 35 kV, sa ukupnom dužinom raskresa od 16 km, i 24 dalekovdna pravca 10 kV, sa ukupnom dužinom planiranog raskresa od 55 km, tj. ukupna dužina za raskres je 71 km. Ovo su objekti koji su planirani kao 1. prioritet. Zavisno od dinamike radova i raspoloživih finansijskih sredstava predviđen je i jedan deo objekata u 2. prioritetu, tj. oko 8 km na naponskom nivou 35 kV i još 10 km na naponskom nivou10 kV, što zajedno predstavlja dužinu planiranog raskresa od 89 km.

Pošto je neophodno da se ovi radovi izvode u beznaponskom stanju, vrše se isključenja dalekovodnih pravaca na kojima se izvode radovi, uz blagovremenu najavu na internet portalu i sredstvima javnog informisanja. Molimo kupce za strpljenje i razumevanje, kako bismo ovaj posao realizovali što efikasnije i kvalitetnije, i time u budućnosti smanjili broj neplaniranih prekida u snabdevanju el.energijom.

Takođe, molimo sve vlasnike parcela na kojima se vrši raskres, da iskoriste posečenu drvnu masu, uz poštovanje propisa koji regulišu doznaku posečene drvne mase.

О Аутору

WEB MASTER