Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o zatvaranju konkursa za poljoprivredu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-38/2016-03

28.12.2016. godine

Ivanjica

  

O B A V E Š T E NJ E

              Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013 i 142/2014), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2016. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015, 8/2016 i 13/2016), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2016. godinu, 01 Broj: 06-42/2016 od 16.12.2016. godine, i Konkursa za regresiranje nabavke motornih prskalica, leđnih prskalica i atomizera, i motornih kosilica-trimera, broj 320-38/2016-03 od 16.12.2016. godine

             Obaveštavaju se građani opštine Ivanjica da su predviđena sredstva u iznosu od 5.500.000,00 dinara utrošena, da se Konkurs zatvara, i da prestaje prijem prijava po ovom Konkursu na  pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 2 uslužnog centra), zaključno sa prijavom zavedenom pod brojem: 320-38-269/2016-03 od 28.12.2016. godine.

 

 

О Аутору

Financ