Aktuelnosti Vesti

Obaveštenje ugostiteljima

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:332-19/2020-01

Datum: 29.9.2020. godine

OBAVEŠTENJE UGOSTITELJIMA

KOJI PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA

U NEKATEGORISANOM UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

Zakonom o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS“, broj 17/2019) i Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS“, broj 48/2012 i 58/2016) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu

  • za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, hotel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr;
  • za smeštaj nautičkog turizma;
  • za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba,

da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

POZIVAJU SE ugostitelji da u najkraćem mogućem roku ispune svoju zakonsku obavezu i evidentiraju se kod jedinice lokalne samouprave.

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema – CIS (eTurista), ugostitelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-a.

Nepostupanje po napred navedenom ugostitelji, saglasno Zakonu o ugostiteljstvu i Zakonu o strancima, čine prekršaj, o čemu će biti obaveštena turistička inspekcija i MUP – Služba za strance.

Zakonom o ugostiteljstvu propisano je da jedinica lokalne samouprave na propisan način vodi evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji ugostiteljske usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objketima za smeštaj, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, aprtman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva – koje je dužna da unese u CIS.

Napominjemo, da od 01.10.2020. godine CIS postaje jedini izvor podataka za Republički zavod za statistiku o turizmu, te ukoliko jedinice lokalne samouprave ne unesu navedene objekte, a ugostitelji na budu evidentirali turiste, statistički će turistički promet biti značajno umanjen u ovim lokalnim samupravama, to će imati posledice na proces odobravanja projekata razvoja i promocije za nevedne lokalne samouprave.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica Odeljenju za lokalnu poresku administraciju.

Ivanjica, 29.09.2020. godine

                                                    OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

                                                 Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

О Аутору