Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za stočare mene zajednice Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-14/2017-01

  1. 06. april godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se stočari – vlasnici goveda iz mesne zajednice Ivanjica sa prebivalištem u: Sveštici sa Lučkom Rekom i Crnjevom, Bedinoj Varoši sa Šljivićima i Gliječom, Budoželji, i gradskom području Ivanjice, koji nisu preuzeli merkantilni kukuruz doniran od strane Vlade Republike Srbije da isti mogu preuzeti dana 09. aprila 2017. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 časova u garaži JKP „KOMUNALNO“ Ivanjica (bivša garaža Autoprevoza) kod zelenog pijaca.

 

Vlasnici goveda su u obavezi da prilikom preuzimanja kukuruza dostave potvrdu iz veterinarske stanice o broju grla goveda na svom gazdinstvu.

                                                                                                                      OPŠTINSKA UPRAVA

О Аутору

Financ