Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za stočare mesne zajednice Međurečje

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-14/2017-01

  1. 05. april godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

 

 Obaveštavaju se stočari – vlasnici goveda iz mesne zajednice Međurečje koji nisu preuzeli merkantilni kukuruz doniran od strane Vlade Republike Srbije da isti mogu preuzeti 5., 6. i 7. aprila 2017. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 časova u krugu Zemljoradničke zadruge „Budućnost 2013“ Međurečje.

Vlasnici goveda su u obavezi da prilikom preuzimanja kukuruza dostave potvrdu iz veterinarske stanice o broju grla goveda na svom gazdinstvu.

                                                                                                                      OPŠTINSKA UPRAVA

О Аутору

Financ