Vesti

Obuka za samozapošljavanje mladih – programi za samozapošljavanje u Republici Srbiji

U organizaciji lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica, a u okviru programa Karijerni centar – inovativni servis za zapošljavanje i usmeravanje mladih, koji je pokrenut 2018. godine, kroz projekat koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta RS, u sredu 24.04.2019. godine u Klubu za mlade opštine Ivanjica, realizovana je obuka na temu “Obuka za samozapošljavanje mladih – programi za samozapošljavanje u Republici Srbiji“. Obuka je planirana Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica za 2019. godinu kroz obezbeđenu održivost već pokrenutog programa. 
Učešće na obuci/predavanju je uzelo 20 mladih, koji su upoznati sa modelima i mogućnostima samozapošljavanja i zapošljavanja u Republici Srbiji. Mladima je predočeno kako da kroz konkurse i programe koje nude razne institucije počevši od Naciolalne službe za zapošljavanje, preko Razvojne agencije Srbije, Fonda za razvoj RS, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za tehnološke inovacije, lokalnih samouprava, IPARD fondova i drugih EU fondova, kao i dugih institucija i donatora u Republici Srbiji lakše i brže dođu do posla, odnosno samozaposlenja. 
Takođe je bilo reči i o subvencionisam kreditima koje nudi većina poslovnih banaka u Srbiji od kojih trenutno samo Erste banka nudi kredite za početnike u poslovanju, tj one koji još uvek nisu pravno registrovani.  Mladi su upoznati i sa konceptom „Poslovni anđeli“ u okviru kojeg lica i preduzeća koja imaju novac ulažu sredstva u Biznis ideje drugih lica, a za uzvrat očekuju udeo u profitu ili kompaniji. U Srbiji je broj „Poslovnih anđela“ još uvek ograničen i uglavnom usmeren na brzo rastuće kompanije u „IT“ sektoru. 
Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u aktivnostima koje se realizuju kao deo programa Karijerni centar – održivi servis za karijerno vođenje i savetovanje mladih, koji ima za cilj da pospešuje zapošljivost i zaposlenost mladih kroz svoj plan i program rada, a sve u cilju zapošljavanja i samozapošljavanja mladih nezaposlenih lica.

О Аутору

Financ