Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Odluka o dodeli stipendija za 2020-21

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07), člana 39. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“ broj 79/08) i člana 9. Odluke o stipendiranju studenata visokoškolskih ustanova i učenika talenata sa teritorije opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 4/08) i Odlukom o izmeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata visokoškolskih ustanova i učenika talenata sa teritorije opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/12), Skupština opštine Ivanjica na telefonskoj sednici održanoj 17.12.2020. godine, donela je

O D L U K U

O DODELI STIPENDIJA SVIM STUDENTIMA I UČENICIMA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA DODELU STUDENTSKIH I UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Član 1.

Učenici :

 1.  Marić (Mladomir) Marta, učenik   II razreda Matematičke gimnazije u Beogradu
  1. prosečna ocena iz prethodne školske godine  5, 00

Član 2.

Studenti I godine osnovnih akademskih studija:

Uslove Konkursa ne ispunjava:

 1. Ćeriman (Grujica) Jovana, student  I godine Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu
  1. Prosečna ocena iz prethodne školske godine nije dostavljena
  1. Nema nagrade na republičkim takmičenjima

Član 3.

Studenti II godine osnovnih akademskih studija:

1. Tatović (Boško) Jana, student Fakulteta bezbednosti u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,30
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

      2. Dimitrijević (Ivan) Marija, student Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu

                  –     Prosečna ocena u toku studija 9,22

 • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

       3. Dragović (Milorad) Predrag, student Filozofskog fakulteta u Beogradu

                 –      Prosečna ocena u toku studija 9,17

                 –      Osvojen broj bodova (ESPB) 54

       4. Đokić (Nenad) Tamara, student Filozofskog fakulteta u Beogradu

                  –     Prosečna ocena u toku studija 8,92

 • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

 5. Ocokoljić (Radoje) Ivana, student Akademije strukovnih studija – odsek Visoka zdravstvena škola u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,89
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

6. Čeganjac (Miroslav) Suzana, student Stomatološkog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,86
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 48

7. Đoković (Dejan) Iva, student Stomatološkog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,83
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 48

8. Tanasković (Slavoljub) Anđela, student Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,80
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 57

      9. Đurić (Radoje) Jovana, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

 • Prosečna ocena u toku studija 8,80
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

10. Zečević (Blagoje) Ana, student Fakulteta političkih nauka u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,70
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 60

11. Lončar (Nenad) Nevena, student Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,60
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 54

12. Novaković (Milun) Katarina, student Stomatološkog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,57
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 48

Član 4.

Studenti III godine osnovnih akademskih studija:

1. Kostić (Dejan) Darko, student Hemijskog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 10,00
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

2. Avramović (Pero) Ana, student Pravnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,38
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

3. Jovašević (Branko) Jana, student Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,32
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

4. Spasović (Radenko) Nemanja, student Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,20
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

5. Maričić (Dragan) Jelena, student Filološkog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,17
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 114

6. Nestorović (Miodrag) Jelena, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,06
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 106

7. Maslarević (Miloš) Milica, student fakulteta organizacionih nauka u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,05
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

8. Milić (Bratislav) Nenad, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,95
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 109

9. Mitrović (Željko) Ivana, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,90
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 92

10. Tomićević (Vojimir) Tamara,student Teničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,89
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 116

11. Borisavljević (Mikan) Valentina, student Pravnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,85
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

12. Bošković (Milutin) Ljiljana, student Akademije tehničkih strukovnih studija – Odsek Beogradska politehnika u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,83
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

13. Mićić (Dragan) Dejan, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,77
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

14. Bešević (Aleksandar) Jelena, student Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ U Zrenjaninu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,55
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 120

      15. Kostić (Dejan) Sara, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,50
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 106

Član 5.

Studenti IV godine osnovnih akademskih studija:

1. Prinčevac (Goran) Darko, student Pravnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,15
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 166

2. Pantović (Slađan) Danijela, student Pedagoškog fakulteta u Užicu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,11
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

3. Perišić (Zoran) Slavica, student Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu

 • Prosečna ocena u toku studija 9,00
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

4. Krsmanović (Momčilo) Milica, student Filozofskog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,93
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 181

5. Ćurčić (Srđan) Đurđina, student Pedagoškog fakulteta u Užicu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,89
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

      6. Parezanović (Milorad) Nikola, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

 • Prosečna ocena u toku studija 8,81
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

      7. Poledica (Branko) Antonina, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku

 • Prosečna ocena u toku studija 8,72
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

8. Marković (Mirko) Danijela, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,71
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 180

9. Samardžić (Dragan) Ana, student Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,68
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 167

10. Vučićević (Miroslav) Jadranka, student Pravnog fakulteta u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,68
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 159

11. Dovijanić (Đorđe) Sofija, student fakulteta za soecijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,52
  • Osvojen broj bodova (ESPB)

Član 6.

Studenti V  godine osnovnih akademskih studija:

 1. Milovančević (Zoran) Ivana, student Farmaceutskog fakulteta u Beogradu
  1. Prosečna ocena u toku studija 8,72
  1. Osvojen broj bodova (ESPB) 208

Član 7.

Studenti master studija:

 1. Obradović (Slavoljub) Marina, student Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija u Beogradu
  1. Prosečna ocena u toku studija 9,50
  1. Osvojen broj bodova (ESPB) 60
 • Ristić (Milinko) Nikola, student Mašinskog fakulteta u Beogradu
  • Prosečna ocena u toku studija 9,30
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 60
 • Radović (Milovan) Mirjana, student Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu
  • Prosečna ocena u toku studija 9,03
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 240

Uslove Konkursa ne ispunjava:

      1. Paunović (Jugoslav) Marina, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Prosečna ocena u toku studija 8,97
  • Osvojen broj bodova (ESPB) 240
  • Drugi put upisana prva godina master studija

Član 8.

 Na Konkurs se prijavio  1  učenik i 44  studenta (ukupno 45) , od toga 1 učenik  i 42  studenta  ispunjavaju  uslove Konkursa  (ukupno 43) .

 Broj učenika i studenata koji ispunjavaju- ne ispunjavaju  uslove Konkursa:

 • učenici   – 1 učenik  
 • studenti I godine osnovnih akademskih studija – ( 1 student ne ispunjava uslove)
 • studenti II  godine osnovnih akademskih studija – 12 studenata
 • studenti III godine osnovnih akademskih studija – 15 studenata   
 • studenti IV godine studija – 11 studenata
 • studenti V godine studija – 1 student
 • master studije – 3  studenta  ( 1 student ne ispunjava uslove Konkursa)

01 Broj: 06-33/2020

SKUPŠTINA OPŠTINE IVANJICA

                                                                                                            PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                     Vladimir Bojanović

О Аутору

Financ