Aktuelnosti Vesti

Odluka o ispunjenosti uslova za dodelu podsticaja i utvrđivanju konačne rang liste

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-17/4/2022-01

30.06.2022. године

Ивањица

             У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ивањица за 2022. годину, 01 Број: 06-14/2022 од 21.04.2022. године и  Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2022. години,  број: 320-17/2022-01 од 27.05.2022. године (у даљем тексту: Јавни позив), а на основу предлога Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинска управа општине Ивањица доноси

О Д Л У К У

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА И УТВРЂИВАЊУ

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

У складу са главом V Јавног позива утврђује се коначна ранг листа поднетих захтева.

Захтеви за које се сходно Јавним позивом утврђеним критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева и опредељеним средствима ОДОБРАВА/ПРИЗНАЈЕ  ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ:

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваНазив инвестицијеБрој бодоваИзнос подстицаја
1Небојша Мијаиловић  Комадине  716227000403  320-17-3/2022-09систем кап по кап  80  35000.00
2  Невенка Маловић  Прилике  716383000814  320-17-16/2022-09систем кап по кап  80  30453.59
3  Милојко Ајдачић  Лиса  716278002594  320-17-19/2022-09систем кап по кап  80  35000.00
4  Срђан Лазовић  Осоница  716367000260  320-17-21/2022-09резервоари за воду  80  35000.00
5  Милијана Пантовић  Лиса  716278002748  320-17-25/2022-09систем кап по кап  80  35000.00
6Милан Милутиновић  Осоница  716367000686  320-17-47/2022-09систем кап по кап  80  35000.00
7  Љубинко Златић  Партизанска 13  716154009767  320-17-2/2022-09систем кап по кап  70  30583.33
8Радивоје Каплановић  Брезова  716472000224  320-17-4/2022-09систем кап по кап  70  35000.00
9  Живко Марјановић  Шуме  716499001515  320-17-8/2022-09систем кап по кап  70  30787.78
10  Јован Парезановић  Братљево  715972000010  320-17-10/2022-09систем кап по кап  70  35000.00
11  Славољуб Вучетић  Вионица  716049000518  320-17-12/2022-09резервоар за воду  70  35000.00
12  Милутин МарковићГенерала Бујошевића 16  716154013705  320-17-13/2022-09систем кап по кап  70  35000.00
13  Ивана БошњаковићДрагише Мићића 2  716154012288  320-17-17/2022-09систем кап по кап  70  30242.26
14  Дејан Шулубурић  Дубрава  716138001285  320-17-31/2022-09покривка за акумулацију  70  35000.00
15  Петар Зечевић  Кушићи  716260000654  320-17-32/2022-09пумпа и систем кап по кап  70  35000.00
16  Марко Дабовић  Радаљево  716405002148  320-17-34/2022-09систем кап по кап  70  24987.09
17Бранислав Јовановић  Прилике  716383001705  320-17-36/2022-09резервоар  70  35000.00
18Александар МаричићБраће Рабреновић 4  716154014094  320-17-50/2022-09систем кап по кап  70  13975.01
19  Владан Милићевић  Браће Симић 9  716154014019  320-17-5/2022-09систем кап по кап  60  35000.00
20  Небојша Вучићевић  Дубрава  716138002842  320-17-9/2022-09пумпа, агрегат за пумпу и цеви  60  35000.00
21  Бранко Каплановић  Шуме  716499003364  320-17-11/2022-09резервоар за воду  60  35000.00
22  Милош Ђорђевић  Карађорђева 37  716154003173  320-17-18/2022-09систем кап по кап  60  31537.50
23  Рајка Плавшић  Браће Симић 6  716154011613  320-17-20/2022-09систем кап по кап  60  7016.67
24  Борисав Маџаревић  Лиса  716278001938  320-17-23/2022-09систем кап по кап  60  20800.00
25  Милка МасимовићМиће Матовић 36  716154013500  320-17-27/2022-09систем кап по кап  60  35000.00
26  Милан Јовановић  Дубрава  716138000700  320-17-33/2022-09каца и систем кап по кап  60  35000.00
27  Предраг Поледица  Партизанска 74  716154013853  320-17-37/2022-09систем кап по кап60  22929.17
28  Гордана Поледица  Партизанска 74  716154005460  320-17-38/2022-09систем кап по кап60  18575.00
29  Марија Јаковљевић  Милана Зарића 5  716154014728  320-17-41/2022-09систем кап по кап  60  35000.00
30  Иван БогдановићБраће Рајковића 11  716154014779  320-17-42/2022-09пумпа за воду  60  10333.34
31  Јелена БоровићДруге пролетерске 85/3  716154014450  320-17-48/2022-09каца за воду  60  18750.00
32  Небојша Кушић  Луке  716286000961  320-17-44/2022-09каца и систем кап по кап  60  35000.00
33  Милош Петровић  Јаворска 90  716154003971  320-17-6/2022-09систем кап по кап и каца за воду  50  31068.75
34  Никола Новаковић  Војводе Петра Бојовића 94  716154017743  320-17-15/2022-09пумпа, славине,спојнице  50  28991.67
  35  Мирољуб Ј. МићићБошка Петровића 12  716154005893  320-17-22/2022-09систем кап по кап  50  16342.08
  36  Љубица Тодоровић  Прилике  716383002507  320-17-24/2022-09пумпа и цеви кап по кап  50  35000.00
  37  Тамара Костић  Опаљеник  716359000907  320-17-26/2022-09систем кап по кап  50  35000.00
  38Верослав Стевановић  Осоница  716367001399  320-17-28/2022-09окитен цеви за довод воде  50  28275.00
  39  Ненад Савић  Свештица  716430000390  320-17-35/2022-09резервоар и систем кап по кап  50  35000.00
40Верољуб МилутиновићДрагише Мићића 17  716154004269  320-17-39/2022-09  каце  50  17.491,67
  41Грујица Милутиновић  Шуме  716499000306  320-17-40/2022-09  каце50  35000.00
  42  Јелена РибићПерсе Рајевић 2/8  716154005397  320-17-43/2022-09  каца за воду50  30333.34
  43Милорад Драмићанин  Бедина Варош  715964000413  320-17-45/2022-09систем кап по кап50  35000.00
44  Драган ЈововићЛиса716278000168320-17-46/2022-09систем кап по кап5035000.00
  45  Драгана ЋурчићСтевана Чоловића 13  716154016704  320-17-49/2022-09каце за воду  50  27916.67
  46  Милица Доганџић  Свештица  716430000870  320-17-51/2022-09резервоар за воду  50  20583.34
  47  Иван Милутиновић  Дубрава  716154011826  320-17-29/2022-09пумпа и окитен цеви  40  35000.00
  48  Борјанка Главинић  Бедина Варош  716154003505  320-17-7/2022-09систем кап по кап  30  35000.00
  49  Радосав Новаковић  Медовине  716154006970  320-17-14/2022-09резервоар за воду  30  35000.00
УКУПНО1.471.973,20

ЗАХТЕВ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Р. брИме и презимеАдресаБПГБрој захтеваИнвестиција за коју је поднет захтев  Разлог одбијања
1        Драган Златић        Осоница        716367001305        320-17-30/2022-09      систем кап по капИма евидентараних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације                    доказ: Уверење Локалне пореске администрације број: 437-1-15016/22/2022-06  од 16.06.2022. године

О б р а з л о ж е  њ е

Јавним позивом је прописано:

  •  Право на коришћење средстава
  •  Намена средстава – планиране мере и опредељена средства
  • Општи критеријуми за корисникеи критеријуми за бодовање и рангирање поднетих захтева
  • Рок и начин подношења захтева за остваривање права на подстиваје
  • Неопходна документација
  • Поступак одобравања захтева, и
  • Документација коју корисници подносе за исплату одобрених подстицаја

По овом јавном позиву укупно је примљено 50 захтева.

На основу документације приложене уз захтеве за остваривање права на подстицаје, Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине је извршило административну обраду захтева, провером података из захтева, приложене документације, службене евиденције, утврдило да 48 захтева испуњава а 2 захтева не испуњавају Јавним позивом прописане услове, извршило бодовање и рангирање захтева према предвиђеним Критеријумима за бодовање и рангирање поднетих захтева, и доставило предлог начелници Општинске управе општине Ивањица на основу којег је донета  Одлука о испуњености услова за доделу подстицаја и утврђивању прелиминарне ранг листе, број: 320-17/3/2022-01 од 16.06.2022. године. На наведену Одлуку Милутиновић Верољуб из Ивањице, ул. Драгише Мићића 1, поднео је приговор број: 320-17-52/2022-01 од 23.06.2022. године, јер му није признато право на подстицаје због неизмирених пореских обавеза по основу локалних јавних прихода. Општинско веће општине Ивањица разматрало је наведени приговор и донело Закључак, број: 06-27/2022-01 од 30.06.2022. године, о прихватању приговора обзиром да је подносилац био у заблуди односно незнању да електронска уплата пореза на имовину физичких лица коју је извршио дана 04.05.2022. године није реализована.

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

О Аутору

WEB MASTER