Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 1. Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS»,  br.16/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Ivanjica» broj 2/2009), predsednik opštine Ivanjica je dana 20.12.2017. godine, doneo

  ODLUKU

  O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

  U OPŠTINI IVANJICA

  i raspisuje

  O G L A S

  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U

  U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE IVANJICA

  ( Dokument možete preuzeti klikom na “OGLAS“)

О Аутору

Financ