Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

ODLUKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA U 2022. GODINI

REPUBLIKA SRBIJA                                                                                                 

Na osnovu  člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica  za 2022. godinu ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 15/21),   čl. 13. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020),  Opštinsko veće na sednici održanoj dana 16.05.2022. godine, donosi

O D L U K U

o sufinansiranju projekata crkava i verskih zajednica

u 2022. godini

I  U 2022. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija projekata crkava i verskih zajednica u visini navedenih iznosa:

Redni brojMestoCrkvaNaziv projektaIznos (RSD)
1.IvanjicaSrpska Pravoslavna Crkvena opština Ivanjica«Restauracija crkvenog objekta pored crkve Car Konstantin i Carica Jelena i restauracija crkve Sv.Georgija u Gliječi »    1.500.000,00
2.LukeSrpska Pravoslavna Crkvena opština Luke«Zamena i izolacija poda i izolacija i priprema zidova za ikonopisanje u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Lukama»    500.000,00
3.KoviljeSrpski pravoslavni manastir Kovilje  «Uvođenje podnog grejanja u crkvu Sv. Nikolaja u manastiru Kovilje i rekonstrukcija originalnog poda »    500.000,00

II  Na osnovu Odluke sa svakom od crkava, čiji će se projekti u 2022. godini sufinansirati sredstvima opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će biti definisana namena, uslovi i način sufinansiranja. Potrebno je da da nakon donošenja ove odluke, a pre potpisivanja ugovora crkve koje se sufinanasiraju u 2022.godini iz opštinskog budžeta dostave revidirani budžet  projekta shodno odobrenim sredstvima.

III  Za izvršenje Odluke nadležna je Opštinska uprava opštine Ivanjice.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER