Vesti

Odluka o sufinansiranju projekata/programa udruženja  civilnog društva u 2018. godini – oblast  zaštite lica sa invaliditetom

Opštinsko veće, na osnovu člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12 i 13/13), na osnovu Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 10/2017”), ”), Razdeo 4 – Opštinska uprava,  – program 11 – Socijalna i dečija zaštita, PA 0008, funkcija 010, pozicija 14/0, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16) Predloga komisije za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženja građana  u 2018. godini, broj 400-17/2018-01od 25.04.2018. godine, koji je razmatran na  telefonskoj sednici Opštinskog veća održanoj 15.05. 2018.  godine  donosi

 

                             O D L U K U

o sufinansiranju  projekata/programa udruženja  civilnog društva

u 2018. godini – oblast  zaštite lica sa invaliditetom

 I  U 2018. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija   projekata –  programa  udruženja civilnog društva   građana   u  iznosu:

 

Redni broj Mesto Naziv udruženja Naziv projekta/programa Iznos
1. Ivanjica Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica „Inkluzivni servis klub za decu i mlade“ 197.784,00
2. Ivanjica Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica

 

„Edukacijom i druženjem do kvalitetnijeg života“ 271.994,40

 

 

II    Na osnovu ove odluke sa svakom od organizacija čiji će se programi – projekti u 2018. godini, sufinasirati sredstvima  opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će se regulisati namena, uslovi i način sufinansiranja.

 

III  Za  izvršenje ove odluke nadležna je Opštinska  uprava opštine Ivanjica.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                                               Zoran Lazović

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Javni konkurs za  finansiranje ili sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva  – oblast zaštite lica sa invaliditetom u 2018. godini je bio raspisan  od 09. marta 2018. godine i trajao je 15 dana tj. do  26. marta 2018. godine. Na javni konkurs  pristigle su dve prijave.

Konkurs je sprovela Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima rešenjem Opštinskog veća  br. 06-4/2015-01 od 18. februara 2015. godine

Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima je u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa /projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica je  izradila listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje sastavljena je nakon detaljnog iščitavanja i pregledanja pristiglih projektnih predloga a u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost projekta/programa u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

 

 

 

 

 

 

О Аутору

Financ