Vesti

Održana sednica skupštine po skraćenom postupku

Odbornici ivanjičkog lokalnog parlamenta usvojili su danas rebalans budžeta kojim su obezbeđena sredstva za projekte vodosnabdevanja na teritoriji opštine i rekonstrukciju kraka magistralnog cevovoda dužine 1130 metara od Lučke reke do Javora. Vrednost projekta je 174 000 evra a opština Ivanjica učestvuje sa 74 000 evra. Takođe je rebalansom predviđeno 3 484 000 dinara za naknade protivgradnim strelcima,dodatni novac u okviru programa osnovnog obrazovanja zbog povećanih troškova, kao i za zgradnju hidranske mreže u Gimnaziji. Na osnovu saglasnosti Ministarstva finasija za povećanje platne mase i usluga po ugovru sprovođenja popisa objekata na teritoriji Ivanjice, rebalansom je obezbeđeno 5 000 000 dinara dok je 3 000 000 namenjeno informisanju. 90 000 dinara odobreno je Turističkoj organizaciji za signalizaciju i turističko obeležavanje i 386 000 dinara za sufinansiranje projekta izgradnje Vidikovca na Kušićima u saradnji sa regijom Zapadne Srbije. Na poziciji budžetskog fonda za životnu sredinu dodatno je predviđeno 9 000 000 dinara u svrhu pokrića obaveza opštine za učešće u kapitalu Javnog preduzeća deponije “Duboko“.Na rashodnoj strani budžeta su i sredstva potrošena korišćenjem budžetske rezerve na osnovu ugovora između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima RS i opštine Ivanjica o dodeli novca za projekat“Adaptacija objekta Dom zdravlja-Medicina rada“ u iznosu 13 981 506 dinara.
Imenovan je i novi Upravni odbor Centra za socijalni rad čiji je predsednik dr Gordana Tunovac a članovi, profesorka pedagogije Mirjana Nenadić i diplomirani inženjer elektrotehnike Zorica Krsmanović-Mihajlović. U Nadzornom odboru ove ustanove su, predsednik Nataša Zarić viši fizioterapeut i Dragan Spasojević, inženjer organizacije rada. Odbornici su ukazili poverenje i dipl. ekonomisti, Momčilu Poledici, koji će se naći u Nadzornom odboru JKP “Komunalno“ Ivanjica.
Inače četvrta sednica Skupštine opštine Ivanjica, zbog važnosti dnevnog reda, sazvana je po skraćenom postupku.

О Аутору

Financ