Vesti

Održana XI sednica lokalnog parlamenta

На једанаестој седници ивањичког локалног парламента усвојена је одлука о другом ребалансу буџета за ову годину. Основни разлог за њено доношење био је стварање неопходног правног оквира за извршење одређених расхода који нису предвиђени основном одлуком о буџету, а средства за њих се обезбеђују са позиција које неће бити извршене до краја године.

Данашњом одлуком одборника не мења се финансијски оквир локалне касе која достиже готово милијарду динара, већ се њоме обезбеђује повећање износа за израду пројектне документације, периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева, исплату накнаде противградним стрелцима, финансирање пројеката удружења грађана, набавке опреме, исплату јубиларних награда у ОШ „Проф.др Недељко Кошанин“, санацију депоније, као и исплату плата и јубиларних награда запосленима у предшколској установи „Бајка“.

Средства за наведене апропријације обезбеђена су одустајањем од израде Пројекта спортског центра у овој години, смањењем износа за куповину земљишта и уштеде на позицији плата месних заједница.

Одборници су усвојили предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у овој години, као и општинску одлуку о некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Ивањица. Зелено светло добио је Програм контроле и самњења популације паса и мачака на територији општине Ивањица. Усвојен је извештај и програм рада Предшколске установе ’’Бајка’’.

О Аутору

Financ