Planovi Detaljne regulacije

eu_progres_planovi_detaljne_r

Opština Ivanjica je  započela  izradu Planova detaljne regulacije, čija se realizacija finansira kroz saradnju sa Evropskim PROGRES-om, a deo iz budžeta opštine Ivanjica. Veći deo aktivnosti projekta preko programa Evropski PROGRES finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije.

koraci-model

Plan detaljne regulacije poslovno-proizvodne zone “Senjak”

Prostorne dimenzije privrednih aktivnosti predstavljaju suštinsko pitanje prilikom planiranja razvoja lokalnih privreda. Pored sveukupnog ambijenta nacionalne ekonomije, makroekonomske politike i dr. u velikoj meri na konkurentnost domaće privrede utiče utvrđivanje prostornih karakteristika potencijalnih poslovno-proizvodnih zona i osmišljavanje prostornog modela za razvoj postojećih privrednih zona.

Cilj izrade plana detaljne regulacije je stvaranje uslova za smanjenje stope nezaposlenosti na teritoriji opštine Ivanjica za 5% do kraja 2017. godine. Kao i stvaranje uslova za razvoj postojećih i novih privrednih aktivnosti,privlačenje investicija i unapređenje prateće infrastrukture na teritoriji opštine Ivanjica do kraja 2016. godine

Industrijska zona „Senjak“, predstavlja okosnicu i okvir za razvoj lokalne privrede, te i pored brojnih udara i kriza, lokaciju uspešnog poslovanja i središte interesovanja potencijalnih investitora. Nalazi se na trasi i delu ukrštanja državnog puta IB reda – deonica Arilje-Ivanjica-Sjenica (oznaka 21), sa državnim putem IIA reda Čačak-Guča-Ivanjica (oznaka 180), u neposrednoj blizini budućeg koridora XI Beograd – Južni Jadran. Obuhvata prostor, ukupno 30 ha, velikih indutrijskih preduzeća „Javor“ u restrukturiranju (fabrika košulja –  tekstilna industrija, na površini od 9 ha),„Proleter“ (fabrika čarapa – tekstilna industrija, na površini od oko 5 ha), „Metalac“-MATIS (fabrika masivnog nameštaja i tapacirunga na površini od 4 ha), „Graditelj“ (gradjevinsko preduzeće u stečaju na površini od 5 ha) i prostor male privrede – magacine i hale privatizovanih preduzeća kao i zonu vatrogasnog doma sa parking prostorom i prostorom za obuku vozača (na površini oko 7 ha).

Plan detaljne regulacije turističko-rekreativne zone “Jakovića polje”

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE  TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLjE“

RANI JAVNI UVID JAKOVIĆA POLJE ( grafički deo)

ZAPISNIK SA INVESTITORIMA

Cilj izrade PDR-a jeste, da se lokacionom strategijom, tj. dimenzionisanjem prostora i pristupom optimizacije razmeštaja hotelskih kapaciteta i objekata turističko – rekreativnog sadržaja postave pravila u cilju očuvanja i budućeg uređenja dela gradskog centra i zone parka oko reke Moravice. Formirana urbana celina, u kojoj se nalaze spomenici kulture, najznačajniji i najveći smeštajno-turistički kapaciteti, parkovske oaze kao i posebna velika neizgrađena površina – Jelića polje planirana za izgradnju sportskog centra, mesto su okupljanja stanovništva radi odmora, rekreacije i zabave. Park linijske forme predstavlja sponu izgrađenog urbanog sadržaja i reke.

Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je uticati na širu planersku zajednicu, uskladiti stručno znanje sa neformalnim saznanjem i podacima koji su ukorenjeni u znanju lokalne zajednice i ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca.

Odluke o izradi planova možete preuzeti OVDE.
Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: pdr.jakovicapolje@ivanjica.gov.rs kao i na pdr.senjak@ivanjica.gov.rs