Aktuelnosti

Položaj

Ivanjica prelepa varošica u jugozapadnoj Srbiji. Leži na obalama reke Moravice, začetnice naše najveće reke, Zapadne a potom Velike Morave. Smeštena je u živopisnoj kotlini okružena planinskim vencima Golije, Javora, Mučnja, Čemerna i Radočela. Stanište čestitih, toplih i gostoprimljivih domaćina, oaza mira, čistog vazduha i ekološki zdrave sredine.

Opština Ivanjica se nalazi u delu Srbije poznatom kao Starovlaško-Raška visija. Administrativni je, privredni, prosvetno-kulturni i zdravstveni centar i sedište opštine. Opština obuhvata teritoriju ranijeg sreza Moravičkog, čije je sedište bila Ivanjica.
Moravički srez administrativno je formiran kad i svi drugi srezovi u Kneževini Srbiji, posle ukidanja nahija i novog ustrojstva vlasti, a ukinut je 1964. godine kada su u Srbiji stvoreni regioni i opštine.

Opština Ivanjica bila je u Užičkom regionu sve do nove administrativne organizacije 1992. godine kada su stvoreni okruzi. U novoj administrativnoj organizaciji, opština Ivanjica nalazi se u sastavu Moravičkog okruga sa opštinama Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, sa sedištem u Čačku. Tako se, posle perioda duže administrativne vezanosti za Užice, Ivanjica našla sa opštinama sa kojima u geografskom, saobraćajnom i privrednom pogledu čini prirodnu celinu.
Opština Ivanjica graniči se sa istoka opštinama Raškog okruga: Kraljevom, Raškom i Novim Pazarom, sa zapada opštinama Zlatiborskog okruga: Ariljem, Novom Varoši i Sjenicom, a sa severa opštinom Lučani iz Moravičkog okruga. Sa površinom od 1.090 km2, spada medju teritorijalno najveće opštine u Srbiji i zauzima šesto mesto.

Ivanjica je stekla status varoši 16. juna 1866. godine, Ukazom Kneza Mihaila Obrenovića, medju prvima u regionu.

Ivanjica koristi amblem kružnog oblika, koji se sastoji iz petnaest „latica“ postavljenih oko diska na kome su ime opštine, beli disk koji predstavlja jedinu satelitsku stanicu u Srbiji, u selu Prilike. Stilizovani most predstavlja jednolučni kameni most preko reke Moravice, jedan od vizuelnih simbola grada. U dnu diska su geometrijski oblici koji predstavljaju izvore mineralne vode i stilizovan list javora. Ivanjica nema zastavu ni grb.

Ivanjica se nalazi izmedju 43° 34′ 49″ Severne geografske širine i 20° 13′ 52″ Istočne geografske dužine.

О Аутору

Financ