Vesti Konkursi i obaveštenja

Poziv na konsultacije

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Komisija  za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa

Broj: 110-3/2019-01

4. april  2019. godine

I V A NJ I C A   

POZIV NA KONSULTACIJE

U skladu sa članom 5. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa ( Službeni list opštine Ivanjica br. 1/2019), Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa , poziva sve građane opštine Ivanjica, predstavnike privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike medija,  kao i predstavnike lokalnih vlasti i javnih institucija da prisustvuju kosultacijama u cilju utvrđivanja oblasti javnog interesa i prioritetnih oblasti koje će biti primenjene prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica, a naročito programa i projekata koja sprovode udruženja i koji slede javni interes opštine Ivanjica.

Konsultacije će se održati u prostorijama Skupštine opštine ( skupštinska sala) 10. aprila sa početkom u 11:00 časova.

Komisija za utvrđivanje i

preispitivanje javnog interesa

                                                                                                          Nenad Glavinić

Konsultacije će se održati u prostorijama Skupštine opštine ( skupštinska sala) 10. aprila sa početkom u 11:00 časova.

О Аутору

Financ