Aktuelnosti Vesti

Poziv na učešće u Javnoj raspravi

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Komisija  za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa

Broj: 020-2/2024-01

30. januar  2024. godine

I V A NJ I C A   

POZIV ZA UČEŠĆE U  JAVNOJ RASPRAVI

U skladu sa članom 36. Zakona o planskom sistemu ( „Službeni glasnik RS“ broj 30/2018) i člana 5. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa ( Službeni list opštine Ivanjica br. 1/2019), Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa , poziva sve građane opštine Ivanjica, predstavnike privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike medija,  kao i predstavnike lokalnih vlasti i javnih institucija da učestvuju u  javnoj raspravi u cilju utvrđivanja oblasti javnog interesa i prioritetnih oblasti koje će biti primenjene prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica, a naročito programa i projekata koja sprovode udruženja i koji slede javni interes opštine Ivanjica.

Javna rasprava će se održati u prostorijama predsednika Skupštine opštine ( kabinet predsednika skupštine) 02. februara 2024. godine  sa početkom u 10:00 časova.

Nacrt Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa opštine Ivanjica za 2024. i 2025. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja možete preuzeti ovde.

Komisija za utvrđivanje i

preispitivanje javnog interesa

                                                                                                          Nenad Glavinić

Odluka se može preuzeti OVDE

О Аутору

WEB MASTER