Vesti Kultura

Poziv za dostavljanje predloga za junsku nagradu

 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА

 ЗА ЈУНСКУ НАГРАДУ

На основу Одлуке о установљењу награда и других признања општине Ивањица, и Одлуке о установљењу јавног признања – звања „Почасни грађанин општине Ивањица“ („Сл.лист општине Ивањица“бр.7/2013),Савет за кадровска, административна и мандатна  питања Скупштине општине Ивањица.

ПОЗИВA

           Сва правна и физичка лица да поднесу писмене предлоге за јунску награду која се додељује поводом Дана општине у виду: повеље, плакете,похвале и награде као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Ивањица. Награде се могу додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединим грађанима.

          На основу Одлуке о установљењу јавног  признања – звања „Почасни грађанин општине Ивањица“, Савет за кадровска, административна и мандатна питања Скупштине општине Ивањица објављује позив за достављање предлога за јавно признање „Почасни грађанин општине Ивањица“ које се додељује за изузетан и вишегодишњи допринос: у развоју општине из различитих области; у афирмацији општине у земљи и иностранству; у пружању хуманитарне помоћи и донација; унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Предлоге са образложењем доставити на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Ул. Венијамина Маринковића бр.1 са назнаком САВЕТУ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА.

                  Рок за доставу предлога је 20. мај 2017. године до 12 часова.

ПОЗИВ

САВЕТ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА

И МАНДАТНА ПИТАЊА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Александар Митровић

О Аутору

Financ