Aktuelnosti Javne nabavke Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Poziv za podnošenje ponuda – Tehnički pregled objekata

RepublikaSrbija

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 001940388 2024 05158 004 007 405 023   

14.06.2024.godine

IVANJICA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 91/2019  i 92/2023) i odredbama Pravilnika o bližem uređenju sprovođenja postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2023) Naručilac Opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, je pokrenula postupak nabavke na koju se ne primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama, čiji je predmet nabavka usluge poveravanja vršenja tehničkog pregleda objekata i izrada izveštaja o tehničkom pregledu objekata rekonstruisanim i izgrađenim na teritoriji opštine Ivanjica i to: pešačkog mosta u Ivanjici i tri multifunkcionalna terena koja su predviđena drugom fazom izgradnje Sportskog centra u Ivanjici, prema Specifikaciji koju Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koju je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku usluge poveravanja vršenja tehničkog pregleda objekata i izrada izveštaja o tehničkom pregledu objekata izgrađenim na teritoriji opštine Ivanjica i to: pešačkog mosta u Ivanjici i tri multifunkcionalna terena koja su predviđena drugom fazom izgradnje Sportskog centra u Ivanjici, pozivamo Vas da nam dostavite ponudu na obrascu ponude koji Vam dostavljamo u prilogu ovog poziva, koji je potrebno popuniti i potpisati od strane ovlašćenog lica ponuđača. 

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na e-mail – adresu: nabavke@ivanjica.gov.rs, najkasnije do 21.06.2024. godine do 13:00 časova.

                                                                                                 NARUČILAC OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                             Momčilo Mitrović s.r.

          ____________________

О Аутору

WEB MASTER