Aktuelnosti Vesti

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија  за утврђивање и преиспитивање јавног интереса

Број: 110-3/2019-01

25. март  2022. године

И В А Њ И Ц А   

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У  ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

У складу са чланом 36. Закона о планском систему ( „Службени гласник РС“ број 30/2018) и члана 5. Правилника о утврђивању јавног интереса ( Службени лист општине Ивањица бр. 1/2019), Комисија за утврђивање и преиспитивање јавног интереса , позива све грађане општине Ивањица, представнике привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, представнике медија,  као и представнике локалних власти и јавних институција да учествују у  јавној расправи у циљу утврђивања области јавног интереса и приоритетних области које ће бити примењене приликом финансирања и суфинансирања програма, пројеката и активности од јавног интереса, средствима из буџета Општине Ивањица, а нарочито програма и пројеката која спроводе удружења и који следе јавни интерес општине Ивањица.

Јавна расправа ће се одржати у просторијама председника Скупштине општине ( кабинет председника скупштине) 30. марта 2022. године  са почетком у 11:00 часова.

Нацрт Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Ивањица за 2022. и 2023. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења можете преузети овде.

Комисија за утврђивање и преиспитивање јавног интереса

                                                                                                      Ненад Главинић

О Аутору

WEB MASTER