Vesti

Predavanje „Programi EVS, ERASMUS+ i Program omladinskih razmena“

U okviru inicijative za formiranje koalicije za mobilnost zapadne srbije i pokretanje lokalnih fondova za mobilnost, održali smo predavanje sa predstavnicima UG „FORCA“ iz Požege sa mladima u Tehničkoj školi u Ivanjici i upoznali ih sa mogućnostima koje su im dostupne u okviru Erazmus plus i EVS programa EU. Predavanje je održano u okviru projekta „Putuj svetom, a ne netom“, čiji je nosilac UG „Forca“, a partner Kancelarija za mlade opštine Ivanjica. Donator na projektu je Ministarstvo omladine i sporta RS. Takođe, mladima su predstavljeni ostvareni rezultati u dosadašnjem radu Kancelarije za mlade, kao i planovi za naredni period u cilju njihovog uključivljnje u realizaciju aktivnosti Kancelarije.

О Аутору

Financ