Vesti

Predavanje “Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ Tehnička škola

U organizaciji lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica realizovano je predavanje na temu „Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ u Tehničkoj školi u Ivanjici 23.01.2019. godine koje je planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019). 
Predavanju je prisustvovalo 20 učenika ove škole, na kojem se govorilo o volonterizmu i akzivizmu u lokalnoj zajednici, načinima na koji mladi mogu volontirati i koristi koje imaju ukoliko se uključe u aktivan društveni život lokalne zajednice. 
Ujedno su i prezentovani rezultati rada Kancelarije za mlade i njihov uticaj na poboljšanje uslova za život mladih u našoj opštini.

О Аутору

Financ