Aktuelnosti

Preko 13 miliona dinara opredeljeno za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja

Sporazumom koji su potpisale Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Ivanjica obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.705.882,35 dinara za realizaciju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim acionim planom zapošljavanja za 2019. godinu. Od toga, Opština Ivanjica učestvuje u iznosu od 6.990.000,00 dinara, a Nacionalna služba u iznosu od 6.715.882,35 dinara za finansiranje programa, i to javnih radova, subvencija za samozapošljavanje i stručne prakse.

Za program javnih radova izdvojeno je 7.550.451,17 dinara, za subvencije za samozapošljavanje ukupan iznos od 5.098.308,24 dinara, dok je za program stručne prakse izdvojeno 1.057.122,94 dinara.

Izdvojena sredstva namenjena su za isplatu:

-naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnom radu po osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou;
-jednokratnu isplatu sebvencije 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu i 220.000,00 dinara po licu u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara po licu za nezaposlene osobe sa invaliditetom;
-isplatu sredstava nezaposlenim na ime novčane pomoći i troškova prevoza u visini od 20.000,00 dinara za nezaposlena lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, 18.000,00 dinara za nezaposlena lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem 16.000,00 dinara za nezaposlena lica sa srednjim obrazovanjem, kao i uplatu troškova osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.
Do kraja maja 2019. godine biće objavljeni konkursi za učešće poslodavaca i nezaposlenih na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Ivanjica.

О Аутору

Financ