Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Preliminarna lista rangiranja prijava privrednih subjekata u oblasti energetske sanacije objekata

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije 

Broj: 400-39/2021-01

Datum: 24.08.2021. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 20. Pravilnika o sufinansiranja mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), odeljka VI. Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije  objavljuje:

PRELIMINARNU LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA  PRIJAVA PRIVREDNIH SUBJEKATA

  • mera 1 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 „EURO – PVC „ DOO Raška100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Preljina – poslovna jedinica MRO Ivanjica90
 Akcionarsko društvo za promet i preradu stakla «STAKLOREKLAM» Lučani90
 Srđan Gromović PR proizvodnja predmeta od plastike „MASTER. IC“ Ivanjica70
 Društvo sa ograničenom odgovornošću „ IVA TEHNIC“ DOO Šume70
 Privredno društvo za proizvodnju promet i usluge „AHALEX“  D.O.O. Ivanjica65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DOO Čačak60
  • mera 2 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima.
Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 „EURO – PVC „ DOO Raška100
 „HRAM 032 PVC TRADE“ DOO Preljina – poslovna jedinica MRO Ivanjica90
 Akcionarsko društvo za promet i preradu stakla «STAKLOREKLAM» Lučani90
 Privredno društvo za proizvodnju promet i usluge „AHALEX“  D.O.O. Ivanjica65
 „RIVAL  GRIN LINE“  DOO Čačak60

Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne  liste.

Na preliminarnu listu  učesnici javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica. Prigovor se podnosi Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave opština Ivanjica ( šalter br. 2 u Uslužnom centru).

Predsednik Komisije

Ivan Mojsilović

О Аутору

Financ