Vesti Konkursi i obaveštenja

Premilinarna lista za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine-

Broj: 320-15/2019-09

02.09.2019. godine

I v a nj i c a

U skladu sa Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2019. godinu, 01 Broj: 06-20/2019 od 28.06.2018. godine i Konkursom za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca,  broj: 320-15/2019-01 od 08.07.2019. godine, a na

osnovu priložene dokumentacije i definisanih kriterijuma za bodovanje podnetih zahteva, Odeljenje je ivršilo bodovanje i rangiranje podnetih zahteva i objavljuje:

PRELIMINARNU RANG LISTU

zahteva po Konkursu za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca, broj: 320-15/2019-01 od 08.07.2019. godine

О Аутору

Financ