Vesti Konkursi i obaveštenja

Premilinarna lista za subvencionisanje nabavke kvalitetnih priplodnih grla ovaca

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-Одељење за пољопривреду и

заштиту животне средине-

Број: 320-15/2019-09

02.09.2019. године

И в а њ и ц а

У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2019. годину, 01 Број: 06-20/2019 од 28.06.2018. године и Конкурсом за субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла оваца,  број: 320-15/2019-01 од 08.07.2019. године, а на

основу приложене документације и дефинисаних критеријума за бодовање поднетих захтева, Одељење је ивршило бодовање и рангирање поднетих захтева и објављује:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

захтева по Конкурсу за субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла оваца, број: 320-15/2019-01 од 08.07.2019. године

О Аутору

Financ