Vanredno stanje 2020 Vesti

Radno vreme maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Ivanjica

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

Broj:217-17/1/2020-01

30.4.2020. godine

I v a nj i c a

O B A V E Š T E NJ E

 Predmet: Radno vreme maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Ivanjica

U skladu sa odlukama Vlade Republike Srbije i  preporukom Privredne komore Srbije, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica preporučuje maloprodajnim  objekatima  na teritoriji opštine Ivanjica da rad za vikend 2. i 3. maja 2020. godine organizuju u vremenu  od 07.00  do 17.00 časova.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa napred navedenom  preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Napominjemo da broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na  deset kvadratnih metra uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

S poštovanjem,                                                                                                                          

                                                                                                                                                          KOMANDANT                                                                                                                                                   Opštinskog štaba za

Vanredne situacije

                                                                                                      Zoran Lazović                        

                                                                                                

О Аутору

Financ