Vesti

Radovi na putevima u toku

Opština Ivanjica u saradnji sa Vojskom Srbije ubrzano radi na rekonstrukciji puteva oštećenih u bujičnim poplavama koji su od vitalnog značaja za meštane udaljenih podgolijskih sela. Već je završen put Srednja reka-Dajići-Staro selo u dužini oko sedam kilometara, nastavlja se sa radovima u Mesnoj zajednici Devići, deonica prema zaseoku Marinkovići dužine tri kilometra, sledi rekonstrukcija puta Devići-Vitlište-Rudno oko osam kilometara i put Devići–Vionica. Predviđeno je da radovi budu završeni do 14. septembra.

Dolazak vojske jedno je od boljih rešenja za brzo i efikasno saniranje putnih pravaca oštećenih tokom bujičnih poplava koje su nas zadesile pre par meseci. Konkretno, imali smo vanrednu situaciju u pet mesnih zajednica pa je bilo neophodno što pre izvršiti rekonstrukciju putne mreže. Opština je obezbedila pozajmišta, odnosno materijal potreban za sanaciju puteva, gorivo i mazivo dok Vojska Srbije učestvuje u ovom poslu sa mašinama i radnom snagom.-rekao je zamenik predsednika opštine Ivanjica, Momčilo Mitrović.

Ovi putni pravci su žila kucavica za meštane udaljenih sela jer, kako kažu, bez puta je nemoguće živeti i opstati u ovim krajevima.

О Аутору

Financ