Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Rang lista i vrednovanje pristiglih projekata crkava i verskih zajednica za 2022.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-15/2022-01

Datum: 28.04.2022. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana  13. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020), Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROJEKATA  CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA ZA 2022. GODINU

Redni brojNaziv crkve ili verske zajedniceNaziv projektaUkupna vrednost projektaIznos sredstava traženih po Konkursu iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava iz prijave kojima će se sufinansirati projekat od strane crkve ili verske zajednicePredloženi  iznos sredstava za sufinansiranje iz budžeta opštine IvanjicaProsečan broj bodova
   Crkvena opština Ivanjica  «Restauracija crkvenog objekta pored crkve Car Konstantin i Carica Jelena i Restauracija crkve Svetog Georgija u Gliječi»1.970.623,201.600.000,00370.623,201.500.000,0027
 SP Crkvena opština Luke Crkva Pokrova Presvete Bogorodice  «Zamena i izolacija poda i izolacija i priprema zidova za ikonopisanje u  Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice»  1.405.755,001.100.000,00305.755,00500.000,0023
   Manastir Kovinje  «Uvođenje podnog grejanja u Crkvu Sv. Nikolaja u manastiru Kovilje i rekonstrukcija originalnog poda»1.295.000,00600.000,00695.000,00500.000,0023
 Crkvena opština Brezova  «Završetak radova na hramu Svete Petke u Močiocima»400.000,00300.000,00100.000,00018

Predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja  liste vrednovanja i rangiranja.

Na preliminarnu listu crkve i verske zajednice učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

WEB MASTER