Vesti

Rang lista kandidatkinja za dodelu 5 košnica za započinjanje sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 400-41/2017-01

Datum: 15.05.2017. godina

I V A NJ I C A

U skladu sa Javnim pozivom za dodelu  5 košnica za 14 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva, Komisija za odabir kandidata na javnom konkursu formirana rešenjem predsednika opštine Ivanjica br. 400-41/2017-01 od 21.04.2017. godine, objavljuje:

 

RANG LISTU KANDIDATKINJA KOJE SU ISPUNILE USLOVE PREDVIĐENE JAVNIM POZIVOM

REDNI BROJ IME I PREZIME KANDIDATKINJE MESTO PREBIVALIŠTA UKUPAN BROJ BODOVA
1.       Bogosavljević  Ana Sveštica 85
2.       Munitlak Slađana Preseka 75
3.       Matijević Milica Brezova 75
4.       Paunović Nedeljka Kovilje 70
5.       Jovićević Zorica Prilike 70
6.       Milutinović Bojana Vionica 70
7.       Stojković Milijana Vionica 65
8.       Đorđević Vesna Brezova 60
9.       Sićović Mirjana Preseka 60
10.    Jovović Vesna Ivanjica 60
11.    Marić Snežana Ivanjica 60
12.    Ocokoljić Ljiljana Brezova 55
13.    Stevanović Ivana Osonica 55
14.    Marjanović Mirjana Šume 55
15.    Pantelić Gordana Radaljevo 55
16.    Tomić Mica Preseka 50
17.    Ristivojević Mila Dubrava 50
18.    Bešević Gordana Ivanjica 50
19.    Jerotijević Dragica Osonica 50
20.    Vujović Milka Šume 50
21.    Drašković Slađana Ivanjica 50
22.    Drndarević Mila Bukovica 40
23.    Jovanović Svetlana Ivanjica 40
24.    Vratonjić Nada Bukovica 40
25.    Jekić Ranka Ivanjica 35
26.    Grujičić Svetlana Radaljevo 30

 

Kandidatkinje od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 14,  su ostvarile uslove i dovoljan broj bodova za dobijanje bespovratnih sredstava u vidu košnica sa rojevima.

 

LISTA PRIJAVA KOJE SU NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA

REDNI BROJ IME I PREZIME KANDIDATKINJE MESTO PREBIVALIŠTA OBRAZLOŽENJE
1. Veličković Vera Ivanjica Nepotpuna dokumentacija
2. Perišić Ivana Vionica Nepotpuna dokumentacija
3. Maksimović Dušica Prilike Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
4. Poledica Jasmina Ivanjica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
5. Jevtović Nataša Mana – Ivanjica Nepotpuna dokumentacija
6. Karaklajić Dušica Brezova Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
7. Milutinović Ljiljana Osonica Nepotpuna dokumentacija
8. Milutinović Zorica Osonica Nepotpuna dokumentacija
9. Dramićanin Milena Ivanjica Ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom
10. Luković Snežana Osonica Nepotpuna dokumentacija

Prigovor na Rang listu po Javnom konkursu može se izjaviti u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste,  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica ( šalter br.2. u Uslužnom centru).

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                 Milka Kaplanović

О Аутору

Financ