Konkursi i obaveštenja

Rang Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih predloga programa/projekata udruženja civilnog društva za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-54/2016-01

Datum: 02.09.2016. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 8.  Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor prgrama/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU ( ukupan broj bodova)

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Broj bodova
1. Odred izviđača „Ratko Sofijanić“ Ivanjica ,,Lepo je biti izviđač – godišnji program rada“ 200.000,00 94,0
2. Zeleni EPI centar „Značaj primene mera energetske efikasnosti u javnim objektima“ 90.000,00 94,0
3. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara ,,Golija“Ivanjica „Do boljeg života kroz igru i edukaciju“ 250.000,00 86,0
4. KUD „Dom kulture“ Ivanjica Priprema koreografije „Gradske igre“ 68.880,00 86,0
5. „Fondacija deca za decu“ „Škola engleskog jezika“ 197.000,00 84,0
6. Udruženje poljoprivrednih proizvođača ,,Malinar Prilike – Ivanjica „Poboljšanje kvaliteta proizvodnje jagodičastog i koštuničavog voća“ 200.000,00 84,0
7. Organizacija rezervnih vojnih starešina opštine Ivanjica „Plan i program rada ORVS“ 100.000,00 82,0
8.   

Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Ivanjica

  

„Organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi“ 230.000,00 82,0
9. Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača „Darčin SS-253 Ivanjica „Ivanjički visokoletač“ 30.000,00 80,0
10. Opštinski vatrogasni savez Ivanjica „Edukacija, obuka i takmičenje svih kategorija od juniora do seniora iz oblasti protivpožarne zaštite“ 327.148,00 71,0

 

U skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva je vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava vršila  na osnovu sledećih  kriterijuma i broja bodova :

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Maksimalano: 120 bodova

LISTA PRIJAVA KOJE SU NISU ISPUNILE USLOVE KONKURSA

 

Redni broj Naziv podnosioca Naziv projekta Obrazloženje
1. Udruženje izvornih pevačkih grupa ,,Stari Vlah Ivanjica  

„Pesmom kroz Srbiju“

 

Obrazac prijave nije originalni dokument

2. KUD ,,Đerdan ,,Očuvajmo običaje“ Nepotpuna dokumentacija

 

Prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja po Javnom konkursu može se izjaviti u roku od  pet dana preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica ( šalter br.2. u Uslužnom centru).

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva

 

О Аутору

Financ