Aktuelnosti

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije turističko-rekreativne zone “Jakovića polje“

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
Opštinska uprava
Broj: 06-6/16-04
Datum: 30.03.2016.god.
I V A NJ I C A

U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i čl. 36.-41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015):
oglašava
RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE
PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLJE“

Plan detaljne regulacije turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“ (u daljem tekstu: PDR turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“), obuhvata područje teritorije opštine Ivanjica.

1. RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLJE“ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, POČEV OD 31.03. DO 18.04. 2016. GODINE.

U skladu sa članovima 36.- 41. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) materijal-konceptualna planska razvojna rešenja PDR-a turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“ biće izložen na rani javni uvid svakog radnog dana od 07.3000 do 1530 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, kancelarija broj 16.

U toku trajanja ranog javnog uvida Oglas za PDR turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“ biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom list „Danas“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u PDR turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je načelnik Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na PDR turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“ mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti opštine Ivanjica, kao i na e mail adresu pdr.jakovicapolje@ivanjica.gov.rs u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 18.04. 2016.godine.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM RANOM JAVNOM UVIDU U PDR TURISTIČKO-REKREATIVNE ZONE „JAKOVIĆA POLJE“ biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na PDR turističko-rekreativne zone „Jakovića polje“.

planovi-regulacije-slika legenda-planova-regulacije

О Аутору

Financ