Vesti

Realizovan program Prve pomoći Crvenog krsta

U okviru Programa Prve pomoći, Crveni krst Ivanjica je tokom čitavog septembra realizovao edukaciju za sve učenike šestog razreda osnovnih škola kao i za članove podmlatka i omladine Crvenog krsta. Teme su načini reagovanja u nekim od životnih situacija u kojoj se mogu naći i kako da pruže pomoć sebi i licu koje se povredilo. Sam cilj predavanja jeste podizanje svesti dece o svakodnevnim opasnostima sa kojima se mogu susresti ali i načinima prevencije, ublažavanju psoledica istih, a pre svega u kontekstu najčešćih povreda u domaćinstvu kao glavne teme Svetskog dana prve pomoći 2017. godine.

Nesreća nije uvek predvidiva. Može se dogoditi bilo kada, na bilo kom mestu i svako može biti pogođen.
Svako od nas može biti u prilici da mu je pomoć potrebna.
Zato je neophodno da budemo spremni da pomognemo drugima i sebi!

О Аутору

Financ