Vesti

Realizovana predavanja „Aktivizam, volonterizam mladih, NVO i značaj očuvanja Parka prirode Golija“ u OŠ u Bratljevu i Međurečju

U okviru projekta „Sasvim prirodno“ koji realizuju Klub ekstremnih sportova „Stari Vlah“ i lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica, a finansijski podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, u sredu 19.01.2017.godine realizovana su predavanja na teme aktivizma i volonterizma mladih, uključivanja u rad omladinskih NVO kao i značaja i očuvanja Parka prirode Golija i rezervata biosfere Golija-Studenica u OŠ „Milan Vučićević – Zverac“ u Bratljevu i OŠ „Vučić Veličković“ u Međurečju.
Projekat „Sasvim prirodno“ je usklađen sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije, kao i sa Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica i ima za cilj promovisanje aktivizma i volonterizma kod mladih, kao i očuvanje životne sredine u Parku prirode Golija.
Realizacija projekta „Sasvim prirodno“ je u toku i pozivaju se svi mladi zainteresovani da uzmu učešće na ovom projektu.

О Аутору

Financ