Vesti

Rekonstrukcija kraka magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u dužini od 1130 metara

U toku je realizacija projekta „Rekonstrukcija kraka magistralnog cevovoda na potezu Lučka Reka-Javor u dužini od 1130 metara“ čija je vrednost 174.000,00 evra . Učešće opštine Ivanjica je 74.000,00 evra a ostatak finansira UNOPS-EP. Trenutno se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije (vrednost 480 000 dinara). Prema akcionom planu krajem novembra predviđeno je raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova koji će početi u proleće 2017. godine.
U 2016. godini kancelarija za LER je aplicirala kod domaćih i stranih donatora za nedostajuća sredstva za realizaciju projekata, spovodila postupak javnih konkursa za udruženja građana, crkava i verskih zajednica, lica sa invaliditetom, koordinirala rad između nacionalnih i lokalnih institucija, pružala neophodnu pomoć nevladinom sektoru za pripremu predloga projekata (upoznavanje sa propisima i procedurama ), uspostavila permanetnu saradnju sa međunarodnim organizacijama ( Evropska komisija, Evropski PROGRES, GIZ, UNOPS), pružila neophodnu stručnu i logističku pomoć za započinjanje ženskog preduzetništva. Aktivno prisustvovala edukacijama i radionicama iz oblasti dobrog upravljanja, rodne ravnopravnosti, enregtske efikasnosti , za projekte infrastrukture primenu i sprovođenje zakona i podzakonskih akata, pružila pomoć i informisala privredni sektor o potencijalnim konkursima.
Saradnja sa stranim donatorima:
Saradnja sa programom EU PROGRES
Evropski PROGRES predstavlja najveći razvojni program u Republici Srbiji (RS) koji se usredsređuje na određeno područje, a ima za cilj da podrži održivi razvoj 34 lokalne samouprave (LSU) na jugoistoku i jugozapadu zemlje.
Program se završava 2017. godine.
Sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju dva velika donatora – Evropska unija i Vlada Švajcarske – zajedno sa Vladom Republike Srbije.

О Аутору

Financ