Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Rešenja o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-49/2021

Datum: 29.12.2021. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 29.12.2021godine donosi

                                                  R E Š E NJ E

o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu

I DONOSI SE Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu sa sledećim iznosima :

Redni brojNaziv organizacijeVrsta programaPredlog za finansiranje
1.Fudbalski klub „Javor Matis“ IvanjicaRedovni godišnji programi5.000.000 rsd
2.Omladinski košarkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi3.600.000 rsd
3.Atletski klub „Javor“Redovni godišnji programi600.000 rsd
4.Planinarsko društvo „Golija“Redovni godišnji programi300.000 rsd
5.Sportski savez IvanjiceRedovni godišnji programi3.900.000 rsd
6.SK „MY GYM“Redovni godišnji programi360.000 rsd
7.Ženski odbojkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.200.000 rsd
8.Karate klub „Javor“Redovni godišnji programi700.000 rsd
9.Klub malog fudbala „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.700.000 rsd
10.SD „Boško Petrović“Redovni godišnji programi500.000 rsd
11.FK „Prilike“Redovni godišnji programi450.000 rsd
12.Lin KueiRedovni godišnji programi300.000 rsd
13.Fudbalski klub „Brezova“Redovni godišnji rogrami250.000 rsd
14.ŠK „Ivanjica“Redovni godišnji programi350.000 rsd
15.Sportsko odbojkaško udruženje „Prilike“Redovni godišnji programi350.000 rsd
16.PK „Pegaz“Redovni godišnji programi150.000 rsd
17.Skijaški klub „Golija“Redovni godišnji programi810.000 rsd
18.Fudbalski savez IvanjicaRedovni godišnji programi750.000 rsd
19.Sportsko udruženje igrača preferansa „Građanski“Redovni godišnji programi100.000 rsd
20.Sportsko udruženje „Marbo“Redovni godišnji programi270.000 rsd
21.Fitnes klub „Atlantis“Redovni godišnji programi250.000 rsd
22.MG 93 GYMRedovni godišnji programi130.000 rsd
23.Klub malog fudbala ŠljivićiRedovni godišnji programi450.000 rsd
24.ŽFK IvanjicaRedovni godišnji programi800.000 rsd
25.Omladinski košarkaški klub „Javor“Redovni godišnji programi600.000 rsd
26.SU AkrobataRedovni godišnji programi200.000 rsd
27.Stonoteniski klub „JavorRedovni godišnji programi250.000 rsd
28.Victory fitnessRedovni godišnji programi130.000 rsd
  UKUPNO:      24.450.000 rsd

II   Sredstva za 2022.godinu biće isplaćena sportskim organizacijama iz budžeta opštine Ivanjica za 2022.godinu, Program 1301 – Razvoj sporta i omladine, Programska aktivnost 0001 – Podrška lokalnim sportskim organizacijama udruženjima i savezima, ekonomska klasifikacije 481941 – dotacije nevladinim organizacijama, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta.

III 28 sportskih organizacija sa teritorije opštine Ivanjica je prijavilo do 20. aprila 2021.godine. svoje godišnje programe za finasiranje u 2022.godini. Komisija za sport opštine Ivanjica je uvidom u dokumentaciju koje su podnele sportske organizacije izvršila kategorizaciju, ocenjivanje i bodovanje svih godišnjih programa i dala predlog da se 28 godišnjih programa za 2022. godinu finansiraju iz budžeta opštine Ivanjica. 

IV Nakon donošenja ovog Rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizaciom koja se finansira iz budžeta opštine potpisati ugovor o namenskom trošenju budžetskih sredstava.

       Potpisivanje ugovora, kao i tranferi prvih rata od ukupno odobrenih sredstava izvršiće se nakon usvajanja konačnog i završnog Izveštaja za 2021.godinu, kao i dostavljanja Izveštaja komercijalne revizije od strane sportskih organizacija koje su u 2020-oj godini imale opredeljena sredstva iz budžeta opštine Ivanjica u iznosima većim od 1.000.000 dinara.

V U ime opštine Ivanjica ugovor sa sportskim organizacijama će zaključiti Predsednik opštine.

VII   Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a biće ojavljeno u „Službenom listu opštine Ivanjica“ i na veb sajtu opštine Ivanjica.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER