Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za medije

Republika Srbija                                                                                    

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01 broj: 06-12/2020

18.06.2020. godine

            Na osnovu člana 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), člana 56.i 60. i 61.  Statuta opštine Ivanjica (,,Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/19), a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini, 01 broj 642-4/20 od 09.03.2020. godine, i obrazloženog Predloga odluke o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini, 01 broj 642-4-31/20 od 14.06.2020. godine, predsednik opštine Ivanjica,  kao rukovodilac organa, uz saglasnost Opštinskog veća sa sednice održane  18.06.2020. godine 01 broj  06-12/2020 donosi,

REŠENJE

O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA

PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2020. GODINI

I

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 10/19), po raspisanom Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini, u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

            Sredstva su pojedinačno odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projektaIznos
1.TV Galaksija – ČačakTV Galaksija„TV informator – Vi pitate Ivanjica“300.000,00
2.Radio Javor d.o.o. – IvanjicaRadio Javor„Zajedno možemo više samo ako hoćemo da čujemo jedni druge“  500.000,00
3.Ivanjički radio d.o.o. – IvanjicaIvanjički radioIvanjica na dlanu“  1.000.000,00
4.IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, ČačakRINA„Planinski, arheloški i spaleološki biser: Ivanjica kao eko oaza podno Golije“400.000,00
5.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  IvanjicaInfoliga„Doprinos povećanju broja zaposlenih na teritoriji opštine Ivanjica“  2.000.000,00
6.Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić,„PZS“„Ostvarivanje radnih prava OSI na teritoriji opštine Ivanjica“400.000,00
7.   Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo ČačakGlas Zapadne Srbije„Ivanjica infrastruktura kao temelj privrednog, poljoprivrednog, turističkog i ekonomskog razvoja“400.000,00
8.RTV Golija D.O.O. IvanjicaRTV Golija„Naša okolina – naša odgovornost“2.000.000,00

II

Sredstva nisu odobrena za sledeće projekte:

R.b.Podnosilac projektaMedijNaziv projekta
 Televizija sporta i zdravlja SOS kanal Plus DOO BeogradSOS Kanal Plus„Sportom za sigurnu budućnost Ivanjice“
 Sindikat novinara Srbije, BeogradSINOS„Uloga lokalnih medija u jačanju ljudskih prava“
 Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije „Javor Info Ivanjica“, IvanjicaJAVORPRESS.RS„JAVORPRESS“
 Radio difuzno preduzeće studio M doo Čačak, ČačakDŽENARIKA„Zdrava omladina za bolju budućnost“
 Televizija Telemark doo Čačak Sinđelićeva bb, ČačakREGIONALNEVESTI.NET„Imamo pravo da znamo ivanjičke aktuelnosti u fokusu građana“
 Preduzeće KONZUM LAV doo Užice, UžiceTV Lav plus„Promocija potencijala za ruralni razvoj  opštine Ivanjica“
 Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Reflektor» Čačak«reflektor»„Poseti Ivanjicu“
 Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija» ČačakMedia portal„Ivanjica na dlanu“
   Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO KraljevoRTV Melos«Ivanjički mozaik“
 Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO PožegaRadio Požega«Eko turizam- novi optimizam»
 Adria Media Group DOOESPRESO„Ivanjica – opština budućnosti“
 Dragica Novaković PR Agencija za delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću Travel target BeogradEvents in Serbia«Nušićijada više od festivala»
 NID Kompanija Novosti ADDnevni list „Večernje novosti“„Ivanjica-oaza zapadne Srbije za seoski i banjski turizam“
 Multikultura Srbije, KruševacNOVOSTI DANA„Vakcinacija – deo zdravstvene kulture“
 Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA AriljeLokal info„Održivo stočarstvo za razvoj sela u opštini Ivanjica“
 Ivanjički radio DOO IvanjicaIvanjica info„Imam nešto važno da ti kažem“
 Preduzeća za informisanje Info 24 Media DOO Beograd,Tv INFO 24, TV STUDIO, TV KLIK„Kulturno blago Ivanjice“

III

            Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjicaa u 2020. godini, navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

IV

            Ovo Rešenje biće objavljeno na veb-sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i dostavljeno svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 10/19), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00025/2020-01/2 od 05.03.2020. godine i Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 1/19), Opštinsko veće opštine  Ivanjica raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini, koji je objavljen 9. marta 2020. godine na internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i dnevnom listu „Srpski Telegraf“.

            Javni poziv je bio otvoren 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Srpski Telegraf“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs .Blagovremeno je prispelo 25 (dvadeset pet) prijava po raspisanom Javnom pozivu.

Na osnovu člana 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17), Predsednik opštine Ivanjica  je Rešenjem, 01 broj 642-4-31/20 od 12.06.2020. godine, obrazovao Komisiju za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini    (u daljem tekstu: Komisija).

 Komisija je dana 14.06.2020. godine izvršila ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva i donela Predlog odluke o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini i isti dostavila predsedniku opštine na dalje postupanje, u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje), članom 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/16 i 8/17) i Javnim pozivom.

            Komisija se prilikom ocenjivanja projekata pridržavala kriterijuma za ocenu utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i navedenim Javnim pozivom, i  predložila sledeće:

      Komisija je predložila da se sredstva dodele:

 1. Televizija „ Galaksija 32“ DOO – Čačak – predloženi projekat „TV informator – Vi pitate Ivanjica“,  realizacija ovog projekta doprineće većem nivou informisanosti građana Ivanjice kao i samoj promociji opštine Ivanjica u Moravičkom okrugu. Komisija predlaže da im se dodeli revidirani  budžet u iznosu od 300.000, 00 dinara.
 • Radio Javor d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Zajedno možemo više samo ako hoćemo da čujemo jedni druge“  polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma, Komisija smatra da bi projekat trebalo podržati sa sredstvima u iznosu od 500.000,00 dinara.
 • Ivanjički radio d.o.o. – Ivanjica – predloženi projekat „Ivanjica na dlanu“  polazeći od javnog interesa građana opštine Ivanjica i podsticanja medijskog pluralizma Komisija smatra da projekat može biti održiv i predlaže raspodelu  sredstva u  iznosu od 1.000.000,00 dinara.
 • Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije “Media Tim“ –  Ivanjica – Projektni predlog „Doprinos povećanju broja zaposlenih na teritoriji opštine Ivanjica“  cilj projekta dobro postavljen, primarne i sekundarne ciljne grupe identifikovane, indikatori merljivi i lako proveljivi. Komisija smatra da  projekat treba podržati sa revidiranim budžetom u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
 • Studio za foto, video i post produkciju 4N studio Dragan Nikolić, projekat „Ostvarivanje radnih prava OSI na teritoriji opštine Ivanjica“ – tema je aktuelna  i značajna je za inkluziju osoba sa invaliditetom što je razlog da Komisija prihvati predloženi projekat  i predlaže finansiranje u iznosu od 400.000,00
 •  Privredno društvo Glas zapadne Srbije doo Čačak- projektni predlog „Ivanjica infrastruktura kao temelj privrednog, poljoprivrednog, turističkog i ekonomskog razvoja“ tema projekta je važna za građane opština Ivanjica,  aktuelna i postoji javni interes da se predlog projekta prihvati. Komisija predlaže da se dodele sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara.
 • RTV Golija D.O.O. Ivanjica, projekat „Naša okolina – naša odgovornost“ tema projekta je značajna za građane opštine Ivanjica,  realizacija projekta će doprineti povećanju svesti građana o značaju očuvanja životne sredine. Sufinansiranje projekta nije prihvaćeno u celini, pa  Komisija predlaže da se dodele sredstva u iznosu od  2.000.000,00 dinara.
 • IN MEDIA.NET Ivan Nikolić pr, Čačak, projekat  „Planinski, arheloški i spaleološki biser: Ivanjica kao eko oaza podno Golije“, tema projekta je značajna za održavanja kulturnog identiteta i tradicije. Cilj i ciljna grupa su dobro definisani. Budžet projekta je nerealna, pa Komisija predlaže da realizaciju ovog projekta potrebno 400.000,00 dinara.

Predlaže  odbijanje sledećih projektnih predloga:

 1. Televizija sporta i zdravlja SOS kanal Plus DOO Beograd, projekat „Sportom za sigurnu budućnost Ivanjice“ – projektna dokumentacija kompletna i blagovremeno predata. Komisija smatra da ovaj projekat nema interes za građane Ivanjica i da je cilj projekta opšte obrazložen i indikatori su teško merljivi i  zbog toga predlaže da mu se ne dodele sredstva.
 2. Preduzeće za izdavačku delatnost Radio i televiziju Melos DOO Kraljevo, projekat  „Ivanjički mozaik“-  iz opisa projekta nije uočena konkretizovana tema, projekat nije usklađen sa realnim potrebama ciljne grupe, a informativnim sadržajima se bave lokalni mediji pa Komisija smatra da ne postoji javni interes za korišćenje sredstva iz opštinskog budžeta.
 3. Društvo sa ograničnom odgovornošću Radio Požega DOO Požega, projekat «Eko turizam- novi optimizam» značaj projekta je uopšteno postavljen i ne sagledava se ostvarivanje namene konkursa. Komisija predlaže da se projekat ne podrži finansijski.
 4. Radiodifuzno preduzeće «Studio M» Doo Čačak, projekat „Zdrava omladina za bolju budućnost“ opšti cilj projekta je teško ostvarljiv i indikatori nisu merljivi. Komisija smatra da projekat ne treba finansirati, jer se lokalni mediji kroz svoje redovno izveštavanje bave sličnom temom.
 5. Ivanjički radio DOO Ivanjica, projekat „Imam nešto važno da ti kažem“. Prijava na konkurs kao i budžet projekta nije pravilno popunjena u smislu da je u nazivu organa kojem je podneta prijava navedena opština Čajetina a u odeljku za budžet – Ministartsvo kulture i informisanja. S toga Komisija nije razmatrala pristiglu prijavu.
 6. Udruženje za informisanje, razvoj kulture i demokratije «Javor Info Ivanjica» projekat „Javorpress“, tema potpuno nedefinisana, nerazrađen projekat bez jasnih ciljeva i potreba lokalnog stanovništva.
 7. Adria Media Group DOO, projekat „Ivanjica – opština budućnosti“. Iz elemenata prijave ne uočava se jasno projektni zadatak. Indikatori nisu jasno merljivi i planirane aktivnosti nisu razrađene. Komisija ne predlaže finansiranje.
 8. Dragica Novaković PR Agencija za delatnost komunikacija i odnosa sa javnošću Travel target Beograd, projekat «Nušićijada više od festivala». Predloženom temom  bave se lokalni mediji i indikatori nisu jasno definisani i merljivi, Komisija smatra da eventualno finansiranje ovog projekta ne bi doprinelo značajnijoj promociji festivala Nušićijada.
 9. NID Kompanija Novosti AD, projekat „Ivanjica-oaza zapadne Srbije za seoski i banjski turizam“. Predloženom temom  bave se  kako lokalni mediji tako brojni nacionalni, među njima i štampani. Komisija predlaže da se finansijski ne podrži.
 10. Preduzeće Konzum Lav DOO, projekat „Promocija potencijala za ruralni razvoj  opštine Ivanjica“. Projekta tema nije jasno definisana, aktivnosti nisu usklađene sa budžetom i indikatori nisu jasno merljivi. Komisija smatra da ne treba finansijski podržati isti.
 11. Multikultura Srbije, Kruševac, projekat „Vakcinacija – deo zdravstvene kulture“. Projektni predlog je aktuelan, međutim prema zvaničnim podacima Zdravstvenih ustanova Ivanjice, stopa vakcinacije dece je gotovo stoprocetna,pa Komisija smatra da realizacija ovog projekta ne bi doprinela povećanju stope vakcinacije i predloženi projekat ne treba biti finansiran.
 12. Duško Vučetić  video produkcija BIG MEDIA Arilje, projekat „Održivo stočarstvo za razvoj sela u opštini Ivanjica“ po mišljenju Komisije projekat nedovoljno razrađen,  a sadržajem koji je naveden u opisu bave se lokalni mediji kroz dnevno informisanje iz tih razloga komisija predlaže da se navedeni projekat ne podrži.
 13. Preduzeća za informisanje Info 24 Media DOO Beograd, projekat „Kulturno blago Ivanjice“. Iz opisa projekta nije uočena jasno precizirana tema i ne prepoznaje se održivost projekta. Komisija smatra da predloženi projekat ne treba podržati.
 14. Sindikat novinara Srbije, projekat  „Uloga lokalnih medija u jačanju ljudskih prava“ tema projekta je uopštena, u opisu projekta iznete su opšte poznate informacije. Komisija smatra da ovaj projekat nema interes za građane Ivanjica i zbog toga predlaže da mu se ne dodele sredstva.
 15. Filip Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Reflektor» Čačak, projekat „Poseti Ivanjicu“  nejasna prijava i nerazrađen projekat i Komisija predlaže da se finansijski ne podrži.
 16. Danilo Paunović, ovlašćeni predstavnik udruženja «Muls medija» Čačak, projekat „Ivanjica na dlanu“. Shodno Zakonu o javnom informisanju, lokalne samouprave ne treba da finansiraju informisanje o radu opštinskih organa, pa shodno tome Komisija predlaže da se projektni predlog ne sufinansira.
 17. Televizija «Telemark» DOO, projekat „Imamo pravo da znamo ivanjičke aktuelnosti u fokusu građana“ Shodno Zakonu o javnom informisanju, lokalne samouprave ne treba da finansiraju informisanje o radu opštinskih organa, pa shodno tome Komisija predlaže da se projektni predlog ne sufinansira.

            Imajući u vidu navedeno, na predlog Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini, odlučeno je kao u tački I ovog Rešenja.

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred  Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

                                                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                      Zoran Lazović

О Аутору

Financ