Vesti Društvo Konkursi i obaveštenja

Rešenje od izboru direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sporovođenju mera energetske efikasnosti

Na osnovu člana 20. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 14/2021), odeljka IX Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu, Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana, 19.04.2022. godine, donosi

REŠENJE

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)  U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

I USVAJA SE predlog konačnog rešenja o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije koju je dostavila Komisija za realizaciju mera energetske sanacije te se vrši izbor direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju sledeće mere:

  • Ugradnja solarnih panela, pratećih nosača panela, invertora i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izrada izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaj o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.
Red. brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING MLS EXING DOO BEOGRAD (RAKOVICA)90
 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA UNION INŽENJERING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (VOŽDOVAC)90
 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU INŽENJERING I TRANSPORT SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU MARATON DOO ĆUPRIJA, LOLE RIBARA 3685
 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSULTANSKE DELATNOSTI U OBLASTI INFORMACIONE TEHNOLOGIJE KEY4S DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC80
 SZTR FORMEL IMEDŽIT RAGIPOVIĆ PR SJENICA, 12 DECEMBAR 13380
 DRUŠTVO ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIĆKO SAVETOVANJE TURN KEY PROJECT DOO BEOGRAD80
 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNU, PROMET I USLUGE MT-KOMEX DOO, BEOGRAD (RAKOVICA)75
 Green watt Innovations d.o.o. Beograd-Zvezdara75
 EKSPORT-IMPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC75
 ENERGY NET SERVICE DOO KAĆ65
 DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD(ZEMN)65
 ELEKTROVIZIJA d.o.o. Kragujevac65
 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU S.O.K. KRALJEVO60
 SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA KOMISIONA RADNJA KARADŽIĆ VELJKO KARADŽIĆ PR IVANJICA55

O b r a z l o ž e nj e

          Dana 16.12.2021. Opštinsko veće opštine Ivanjica je raspisalo Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu koji je bio otvoren do 31.12.2021. godine. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je dana 05.01.2022. godine, otvorila pristigle ponude i tom prilikom utvrdila da je na Javni poziv prispelo 16 ponuda, ( 14 koje su bile blagovremene i uredne) te je na osnovu kriterijuma iz javnog poziva izradila Prelimarnu listuvrednovanja i rangiranja prijava privrednih subjekata. Preliminarna lista objavljena je  na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs,  i oglasnoj tabli opštine  Ivanjica, dana 13.01.2022. godine, a na istu u roku od 8 dana od dana objavljivanja nije bilo prigovora od strane privrednih subjekata.

         Imajući u vidu napred navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

         UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Rešenje Opštinskog veća je konačno.

         Otpravak rešenja dostaviti: Svim učesnicima javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu i Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

          OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA: 01broj 400-58-21/21

                                                                                                                                            Predsednik opštine Ivanjica

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER