Aktuelnosti Vanredno stanje 2020 Vesti

Saopštenje Opštinske uprave

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA 

01 Broj: 217-sl/2020

23.7.2020. godine

I v a nj i c a

                                                            S A O P Š T E NJ E

                    U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti a u cilju umanjenja rizika infekcije i širenja zarazne bolesti, imajući u vidu  da su i dalje na snazi opšte i posebne mere prevencije  OBAVEŠTAVAMO sve građane da svoje zahteve mogu slati putem elektronske pošte na sledeću mejl adresu:

E – MAIL  ADRESA ZA PRIJEM ZAHTEVA – pisarnica@ivanjica.gov.rs

Sve potrebne informacije mogu se dobiti  pozivom na sledeće BROJEVE TELEFONA:

PISARNICA: 032 515 0315

MATIČNA SLUŽBA: 032 515 0322, 032 515 0317

SLUŽBA DEČJE ZAŠTITE: 032 515 0330

PRIJEM ZAHTEVA ZA APR: 032 5150329

URBANIZAM: 032 515 0327

POLJOPRIVREDA: 032 515 0326

BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA: 032 515 0309

BUDŽET I FINANSIJE : 032 515 0311

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA:  032 515 0320, 032 515 0308, 032 515 0331

IMOVINSKO PRAVNA SLUŽBA: 032 515 0324

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:  032 515 0307, 032 515 0338, 032 515 0336

JAVNE NABAVKE: 032 515 0337

BIRAČKI SPISAK: 032 515 0342

KOMUNALNI I SAOBRAĆAJNI  INSPEKTOR: 032 515 0334

GRAĐEVINSKI I EKOLOŠKI INSPEKTOR : 032515 0341

U cilju umanjenja rizika od infekcije i širenja zarazne bolesti molimo sve za društveno odgovorno ponašanje i poštovanje svih mera prevencije kako bismo sačuvali zdravlje svih nas.

S poštovanjem,

N A Č E L N I K

                                                                                                             Bojana Glavinić

О Аутору

Financ