Aktuelnosti

Saopštenje predsednika opštine Ivanjica – Otvaranje mosta u Crnjevu sledeće sedmice

Povodom neistinitih pisanja pojedinih lokalnih medija u Ivanjici, u vezi navodnih kašnjenja sa završetkom radova sanacije i rekonstrukcije Crnjevskog mosta, predsednik opštine Ivanjica, Zoran Lazović, oglasio se zvaničnim saopštenjem, koje prenosimo u celosti.

Poštovani građani opštine Ivanjica,

Obraćamo vam se povodom iznošenja neistina u pojedinim lokalnim medijima vezanim za završetak radova na rekonstrukciji mosta na reci Moravici u naselju Crnjevo. Naime, u nekoliko navrata su pojedini lokalni mediji izneli neistine u vezi završetka radova na rekonstrukciji mosta. Licitiraju se različiti datumi, uz napomenu da su radovi trebali da se završe u avgustu mesecu i da kasne tri meseca, što apsolutno nije tačno.

Da podsetimo građane opštine Ivanjica da je lokalna samouprava za realizaciju projekta obezbedila vanbudžetska sredstva u iznosu od približno 30.000.000 dinara od Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Takođe moramo da podsetimo građane da je most usled dugogodišnjeg nemara bio u izuzetno lošem stanju i da smo bili prinuđeni da kao savesna lokalna samouprava izvršimo sanaciju pomenutog objekta, koji je jako bitan objekat za funkcionisanje velikog broja građana opštine Ivanjica, ali da tu sanaciju izvršimo na adekvatan način, u skladu sa standardima i propisima iz ove oblasti.

Opština Ivanjica je sprovela postupke javne nabavke i sa izvođačem potpisala ugovor o izvođenju radova broj 404-2-18/2017-13. U članu 5 ugovora o izvođenju radova, stoji da je rok za izvođenje radova 180 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao. Takođe se u ovom članu napominje da ukoliko dođe do nepredviđenih situacija u toku izvođenja radova (odnosi se na prirodne događaje kao što su izrazito loše vreme ili loši uslovi za radove koji se izvode u vodi ili zemlji, itd.) radovi se obustavljaju. Još se napominje da ukoliko dođe do obustava radova, da stručni nadzor obustave upisuje u građevinski dnevnik.

Izvođač je uveden u posao 7.5.2018. godine i rok za završetak radova je 180 dana računajući od dana uvođenja u posao, tako da su radovi po osnovnom ugovoru trebali da se završe 3.11.2018. godine. Da još jednom podsetimo građane da smo ove godine u maju, junu, julu i avgustu bili u vanrednoj situaciji koja je proglašena usled elementarne nepogode koja je zadesila opštinu Ivanjica. Samo u maju smo imali nezapamćene padavine od 42 mm u jednom danu (mesečni prosek za maj je 20 mm). Stoga je usled povećanog vodostaja bilo nemoguće izvesti radove u vodi i ojačati temeljne stubove koji su usled lošeg prvobitnog izvođenja mosta, bili u lošem stanju.

Zbog izuzetno loših vremenskih uslova stručni nadzor je u više navrata obustavljao radove (ukupan broj dana u obustavi po nalogu stručnog nadzora iznosi 41 dan). Na osnovu obustava, izvođač se obratio Kancelariji za javna ulaganja za produžetak roka od 20 dana. Kancelarija je odobrila produžetak roka za 20 dana i na osnovu odobrenja Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, opština je potpisala Aneks I ugovora za produžetak roka, tako da je rok za završetak radova sada 23.11.2018. godine.

Kako se licitira sa različitim datumima za završetak radova i iznose neistine, iz navedenih činjenica se jasno vidi da će radovi biti završeni u predviđenom roku. Građani će nakon sprovedenih ispitivanja na opterećenje u toku naredne nedelje moći nesmetano da prelaze preko mosta na reci Moravici.

Ovim putem se zahvaljujemo svim građanima na strpljenju u toku izvođenja radova, molimo ih za još neki dan strpljenja, kako bi ovaj objekat priveli nameni na najbolji mogući način. Takođe koristimo priliku da se zahvalimo svim građanima koji žive u okolini mosta, a koji su nesebično pomagali i imali razumevanja u toku izvođenja radova.

Ovim putem želimo da sugerišemo lokalnim medijima, da pre nego što objave bilo kakve informacije u vezi izvođenja radova, pisanim putem se obrate opštinskoj upravi i zatraže adekvatne odgovore, kako bi građani Ivanjice imali prave i istinite informacije.

Hvala na razumevanju,

Predsednik opštine Ivanjica

Zoran Lazović

О Аутору

Financ