Vanredno stanje 2020 Vesti

Saopštenje za drumski saobraćaj za vreme vanredne situacije

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA 

01 Broj: 217-8-2/2020

23.3.2020. godine

I v a nj i c a

                                                            S A O P Š T E NJ E

            Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta 2020. godine doneli zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, zbog vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom „koronavirusa“ .

            U cilju sprečavanja širenja zaraze i smanjenja rizika po privredu i stanovništvo, Vlada Republike Srbije propisala je i niz mera prevencije širenja zaraze i zaštite zdravlja stranaka i zaposlenih. 

              Dana 21.03.2020. stupile su na snagu izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20,38/20 i 39/20), kojima se zabranjuje i obavljanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih.

            Ovom zabranom nisu obuhvaćeni taksi prevoz, limo servis i prevoz za sopstvene potrebe, koji će se i dalje odvijati u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

            Uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja, jedinica lokalne samouprave može izdati dozvolu za posebno organizovane linije gradskog i prigradskog saobraćaja, isključivo u cilju omogućavanja obavljanja radnih obaveza i zadataka, u skladu sa svim ostalim merama donetim od strane Vlade, nakon proglašenja vanrednog stanja.

Funkcionisanje navedenih oblika prevoza, odobrava se isključivo radi prevoza prioritetnog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama, zaposlenih lica u komunalnim službama, čije funkcionisanje je neophodno i nije moguće obavljati od kuće, kao i zaposlenih za obavljanje svih drugih poslova, koji su u funkciji obezbeđivaanja zdravlja i bezbednosti građana Republike Srbije.

Pre podnošenja zahteva za odobrenje međumesnog prevoza, odnosno podnošenja zahteva za prethodnu saglasnost za izdavanje dozvole za poseban oblik gradskog i prigradskog prevoza, potrebno je :

1.Pribaviti od nadležnih službi podatke o ukupnom broju lica (broj lica, vreme prevoza/učestalost, odredište prevoza, naziv poslodavca, naziv prevoznika, registarske brojeve vozila, imena vozača) kojima obezbeđuju prevoz;

           2.Dostaviti definisanu rutu prevoza za svaki vid prevoza, koji se može odobriti uz posebnu dozvolu ministra ili jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra, nadležnog za poslove prevoza;

            3.Izraditi i dostaviti obrazloženi predlog odluke za obavljanje prevoza za koji se traži dozvola, odnosno pribavlja prethodna saglasnost ministra, nadležnog za poslove saobraćaja, uz izvršenu procenu da se radi o prevozu čije je održavanje neophodno.

            Opštinska uprava opštine Ivanjica kreirala je posebnu mejl adresu: drumski.prevoz@ivanjica.gov.rs na koju nadležne službe i privredni subjekti mogu dostavljati svoje zahteve sa potrebama zaposlenih, za organizovanje posebno formiranih linija gradskog i prigradskog prevoza.

            Neophodno je da privredni subjekti najpre pribave dozvolu MUP-a za zaposlene nakon čega se mogu obratiti Opštinskoj upravi opštine Ivanjica  sa iskazanom i obrazloženom  potrebom za prevoz svojih zaposlenih, u cilju dobijanja dozvole.

            Prethodna saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture se može izdati uz  uslov  da privredni subjekt koji će vršiti prevoz putnika dobije dozvolu za vozača od MUP-a za kretanje u vreme policijskog časa i obaveste ih o odobrenoj ruti prevoza i terminima.

Na ovaj način i zaposleni i vozač imaju dozvolu MUP za kretanje u vreme policijskog časa, a sama linija prevoza zaposlenih ima dozvolu opštine uz prethodnu saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

S poštovanjem,

N A Č E L N I K

                                                                                                              Bojana Glavinić

О Аутору

Financ