Vesti

Sazvana treća sednica Skupštine Opštine Ivanjice

 

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 06- 35 /2016

26.11. 2016. godine

I V A NJ I C A

 

Na osnovu člana 30. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/08 i „Sl.list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13)) i člana 4. i 5. Poslovnika Skupštine opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 2/08, 7/12 i 13/13),

 

 

Za ,SREDU, 02.novembra. 2016. godine, sa početkom u 11,00 časova

TREĆA SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA

 

 D N E V N I    R E D

 

 Konstatacija ostavke Svetlane Jelić iz Ivanjice, na mesto direktorke Ustanove Centar za socijalan rad Ivanjica;

 1. Imenovanje v.d. direktora Ustanove Centar za socijalan rad Ivanjica;
 2. Predlog Odluke o prestanku rada, postojanja i brisanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Opštine Ivanjica i preuzimanju prava, obaveze i poslova Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Opštine Ivanjica na Opštinu Ivanjica;
 3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Ivanjica;
 4. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije koridora infrastrukture na području prostornog plana Parka prirode „Golija“;
 5.  Predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju naziva i obeležavanju ulica i trgova u Ivanjici;
 6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata visokoškolskih ustanova i učenika talenata sa teritorije Opštine Ivanjice;
 7. Predlog Odluke o prenosu nefinansijske imovine u svojinu Doma zdravlja Ivanjica;
 8. Razmatranje Programa razvoja sporta opštine Ivanjica 2015-2018;
 9. Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti putem neposredne pogodbe između Opštine Ivanjica i preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge „METAL – INŽINJERING DOO“ Ivanjica;

– Predlog rešenja o obrazovanju Komisije  za sprovođenje postupka razmene nepokretnosti neposrednom pogodbom

 1. Predlog Rešenja br. 464-6/16-01 kojim se poništava konačno rešenje Skupštine opštine Ivanjica, broj 464-6/13-01 od 29. aprila 2014. godine;  
 2. Razmatranje predloga članova Komisije za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta u Opštini Ivanjica iz reda odbornika, broj 461-1/16-01;
 3. Operativni plan zaštite od poplava na vodama II reda za 2016;
 4. Razmatranje Izveštaja o radu za radnu 2015/2016. godinu Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica;

– Razmatranje Godišnjeg Plana rada Predškolske ustanove „Bajka“ Ivanjica za radnu 2016/2017 godinu;

 1. Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2015. godinu;
 2. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Svetislav Vulović“ Ivanjica za period 01.01.2015 do 31.12.2015. godine;
 3. Odbornička pitanja

                                                                                         

О Аутору

Financ