Vesti

Socijalna delatnost Crvenog krsta

U okviru programske aktivnosti Crvenog krsta “ Socijalna delatnost“ , Crveni krst Ivanjice je tokom avgusta započeo distribuciju 300 prehrambenih i higijenskih paketa za porodice korisnike pomoći Crvenog krsta Ivanjica. Spiskovi korisnika su sačinjeni u saradnji sa centrom za socijalni rad a na osnovu evidencije o broju korisnika u stanju socijalnih potreba.
Distribucija ovih paketa biće realizovana tokom septembra i oktobra, a u samu realizaciju su uključeni mladi – osobe sa invaliditetom- koji su radno angažovani u Crvenom krstu preko projekta NSZ, a koji predstavljaju značajnu podršku Crvenom krstu, da bi se pomoć distribuirala i do najudaljenijih korisnika.
Distribucijom su već obuhvaćeni korisnici iz MZ Ostatija, Devići Koritnik, Pridvorica Čečina, Močioci, Luke, Kušići.
Vlada Republike Srbije je na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedila finansijska sredstva za nabavku 45.920 paketa hrane i higijene za socijalno najugroženije porodice u 125 opština II, III i IV grupe razvijenosti u Srbiji, među kojima je i naša opština.
Paketi su pakovani na bazi potreba za porodicu sa 4 člana. Naime ukoliko porodice broje 6 i više članova sleduje joj dva paketa. Kada su samohrana staračka domaćinstva u pitanju opredeliće se jedan paket bez obzira da li je u domaćinstvu jedan ili dva člana.

Distribucijom paketa biće obuhvaćene socijalno najugroženije porodice:

  • ugrožene porodice iz udaljenih seoskih sredina,
  • samohrana staračka domaćinstva,
  • porodice na granici ostvarivanja prava iz socijalne zaštite,
  • porodice bez stalnih prihoda, korisnici novčane socijalne pomoći,
  • porodice sa više dece,
  • porodice koje imaju invalidno lice a u stanju su socijalne potrebe

О Аутору

Financ