Stanovništvo

Na osnovu podataka koji se odnose na zvanične popise stanovništva, može se konstatovati da razvoj stanovništva opštine Ivanjica beleži nepovoljne tendencije koje se ogledaju u produbljivanju procesa ukupne i prirodne depopulacije, kao i demografskog starenja. Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva, rađenom 2002. godine, opština Ivanjica je imala 35.445 stanovnika što predstavlja umanjenje broja stanovnika od 3,4% u odnosu na prethodni popis, odnosno od 9,7% u odnosu na popis stanovništva sproveden 1971. godine.
Starosna struktura stanovništva opštine Ivanjica pokazuje da se, tokom posmatranog perioda, najbrojnije grupacije stanovništva pomeraju od omladine ka srednjim godinama. Tako, po popisu stanovništva sprovedenom 2002. godine dominira srednja generacija od 40 – 54 godine, koja čini 23,2% ukupne populacije opštine.
Kontigent stanovništva mlađeg od 20 godina je u značajnom opadanju. Naime, po poslednjem popisu ova grupacija stanovništva je zabeležila pad u brojnosti od
47,7% u odnosu na popis sproveden 1971. godine. Sa druge strane, populacija opštine starija od 60 godina je u istom intervalu u neprekidnom porastu i uvećana je za 71,3%. Imajući u vidu ova poređenja, kao i negativan prirodni priraštaj opštine od -2,5 može se reći da opštinu Ivanjica karakteriše proces demografskog starenja.

logo_transparent

Najveći broj stanovništva opštine Ivanjica jeste srpske nacionalnolnosti 98,8%. Ovako visoko učešće ove grupacije znači i da je učešće ostalih grupacija zanemarljivo, a među tim grupacijama najviše je građana crnogorske nacionalnosti, 0,2%.
Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva 65,2% stanovništva opštine Ivanjica pripada grupi ruralnog stanovništva. Seoske sredine prati depopulacija zbog prestanka biloškog obnavljanja, ali i zbog migracija stanovništva prema urbanim i drugim područjima atraktivnijim za život i rad.

Broj stanovnika po naseljima u opštini varira od, svega 15 stanovnika u selu Kovilje, pa do 12.567 stanovnika u gradskom jezgru. Od ukupno 49 naselja opštine 3 naselja imaju manje od 100 stanovnika. Velika disproporcija u broju stanovnika ukazuje na depopulaciju seoskih naselja koja imaju u proseku nekoliko desetina ili par stotina žitelja, i demografski rast gradskog centra koji ima neuporedivo veći broj stanovnika. Gustina naseljenosti na teritoriji opštine iznosi 32,5 st/km2.

Maloletno stanovništvo, koje pripada kategoriji izdržavanog stanovništva do 15 godina, pokazuje tendenciju opadanja u periodu 1991 – 2002. godina. Apsolutni i relativni udeo radno sposobnog stanovništva opštine su se u posmatranom periodu neznatno umanjili. Po poslednjim zvaničnim podacima radno sposobno stanovništvo učestvuje u ukupnoj populaciji opštine sa 63,9%.
Radno sposobno žensko stanovništvo je u posmatranom periodu u neznatnom opadanju.

Ako se posmatra obrazovna struktura stanovništva starijeg od 15 godina može se reći da je najveći broj stanovništva sa srednjim obrazovanjem – 32,8%, dok je sa osnovnim obrazovanjem 30,6% posmatrane populacije. Posebno treba pomenuti da je 30,9% stanovništva starijeg od 15 godina bez osnovnog obrazovanja, odnosno sa četiri erazreda osnovne škole.

Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva sprovedenom 2002. godine opština Ivanjica je brojala ukupno 10.930 domaćinstava sa prosečno 3,2 člana, dok je broj stanova bio 12.131. U odnosu na prethodni popis, broj domaćinstava je u porastu od 3,3 %, a broj stanova 7,2 %.

Opštinu Ivanjica, kao i većinu opština u Republici Srbiji, karakteriše negativan prirodni priraštaj koji je u posmatranom periodu varirao od – 0,3 ‰, koliko je iznosio 2001. godine, do – 3,2 ‰ 2004. godine. Jasno je da su ovakve vrednosti prirodnog priraštaja jedan od glavnih razloga umanjenja populacije opštine.

Broj stanovnika po naseljima:

1. Bedina Varoš – 1.685 2. Bratljevo – 220
3. Brezova – 551 4. Brusnik – 438
5. Budoželja – 282 6. Bukovica – 1.727
7. Vasiljevići – 64 8. Vionica – 283
9. Vrmbaje – 390 10. Vučak – 327
11. Gleđica – 269 12. Gradac – 86
13. Dajići – 313 14. Devići – 189
15. Deretin – 259 16. Dobri Do – 308
17. Dubrava – 1.880 18. Erčege – 200
19. Ivanjica – grad – 12.567 20. Javorska Ravna Gora – 139
21. Katići – 125 22. Klekova – 158
23. Kovilje – 15 24. Komadine – 218
25. Koritnik – 425 26. Kosovica – 240
27. Kumanica – 240 28. Kušići – 555
29. Lisa – 1.125 30. Luke – 1.042
31. Mana – 227 32. Maskova – 254
33. Medovine – 163 34. Međurečje – 156
35. Močioci – 143 36. Opaljenik – 274
37. Osonica – 861 38. Preseka – 520
39. Prilike – 1.416 40. Ravna Gora – 105
41. Radaljevo – 1.011 42. Rovine – 109
43. Rokci – 481 44. Sveštica – 1.265
45. Sivčina – 252 46. Smiljevac – 165
47. Čečina – 246 48. Šarenik – 556
49. Šume – 1.311

U opštini Ivanjica 2008. godine živi 35.504 stanovnika. 1961. godine na području opštine živelo je 40.562, a 1971. godine 39.723 stanovnika.
Migracija je bila glavni uzrok smanjenja stanovništva. Najviše su migrirali stanovnici pasivnih sela kao Vasiljevići, Smiljevac, Ravna Gora, Medovine, Erčege, Sivčina, Gradac i Bratljevo.

Pružale su se mogućnosti zapošljavanja u drugim krajevima. Stanovnici pasivnih sela najviše se nastanjuju u dolinu Moravice i čačansku kotlinu. Mlađi silaze u gradove gde se školuju i kasnije osnivaju porodice. Mnogi odlaze u Beograd. Šesdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka, nekoliko stotina lica otišlo je u inostranstvo, na privremeni rad. Migracija se nastavlja i danas, čak povećanim intenzitetom.

Od oslobođenja do danas izvršeno je nekoliko teritorijalnih i administrativnih promena sreza, odnosno opštine. Osonica je do 1947. godine pripadala dragačevskom srezu. Nešto kasnije 1950. godine, moravičkom srezu pripajaju se iz dragačevskog sreza, Luke i Lisa, kao i Močioci i Preseka koji su bili u sastavu ariljskog sreza.