Aktuelnosti Vesti

U Ministarstvu za omladinu i sport KZN Ivanjica potpisala ugovor za projekat „Unapređenje Programa Centra za razvoj inovacija u zapošljavanju i tehnološkog preduzetništva“

U prostorijama Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, svečano je potpisan ugovor o realizaciji novog projekta „Unapređenje Programa Centra za razvoj inovacija u zapošljavanju i tehnološkog preduzetništva“. koji je Kancelariji za mlade opštine Ivanjica, Opštini Ivanjica, odobren na konkursu kod pomenutog Ministarstva.  

Ugovori su potpisani u prisustvu ministra omladine i sporta, Vanje Udovičića, gradonačelnika i predsednika opština, koordinatora kancelarija za mlade, a u ime opštine Ivanjica potpisivanju ugovora je prisustvovao koordinator Kancelarije za mlade opštine Ivanjica Ivan Stamenić.  

Cilj projekta  je unapređenje Programa „Centra za ravoj inovacija i tehnološkog preduzetništva“ u okviru Kluba za mlade opštine Ivanjica kroz izradu i razvoj njegovog programa radi unapređenja zapošljivosti, zaposlenosti i preduzetništva kod mladih.    

U Ivanjici je u prethodnoj godini renoviran i adaptiran prostor za pokretanje i uspostavljanje „Centra za ravoj inovacija i tehnološkog preduzetništva“ koji funkcioniše u okviru Kluba za mlade opštine Ivanjica i kao takav je nešto novo u našoj opštini što će uticati na povećanje zapošljavanja mladih i njihovo dalje usavršavanje posle i u toku školovanja. Takođe, tokom prethodne godine je uspostavljen i Program Centra, koji je ove godine, na osnovu ispitivanja potreba mladih, unapređen i osmišljen tako da doprinese unapređenju zapošljivosti, zaposlenosti i preduzetništva kod mladih.    

Unapređen Program delovanja Centra može se podeliti u tri pravca i to:  

Pravac zapošljavanja koji će obuhvatati edukacije iz oblasti zapošljivnosti, kurseve engleskog jezika, radne prakse, sajmove;  

Pravac samozapošljavanja koji će obuhvatati obuke iz oblasti samozapošljavanja, izradu analiza, okruglih stolova;  

Pravac tehnološkog preduzetništva, koji će obuhvatati kurseve iz oblasti IT i WEB programiranja i biće realizovani od strane licenciranih akademija. Kursevi koji će biti realizovani su: Java Script (osnovni i napredni nivo), HTML (osnovni i napredni nivo), SEO optimizacija i Word Press, jQuery (osnovni i napredni nivo),Python (osnovni i napredni nivo).  

Takođe, u okviru ovog pravca biće realizovana i Škola robotike.  

Obuke i kurseve će voditi licencirani predavači i licencirane akademije, a učesnici kurseva će dobiti sertifikate.  

Pored pomenutih usluga Centar će imati i savetodavnu ulogu u okviru koje će organizvati individualna savetovanja, pružanje informacija na zahtev, preko telefona ili elektronske pošte kao i onlajn karijerno savetovanje putem veb platforme.  

Navedene aktivnosti imaju za cilj razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih što je u direktnoj vezi sa prvom oblasti iz NSM, a to je Oblast zapošljavanje i preduzetništvo mladih.  

Na konkursu kod Ministarstva omladine i sporta ukupno je odobreno 26 projekta od poslatih 66, među kojima je projekat Kancelarije za mlade opštine Ivanjica ocenjen kao najkvalitetniji, što govori i objavljena rang lista i najveći broj bodova dodeljenih po definisanim kriterijumima, jer sam projekat direktno doprinosi smanjenju nezaposlenosti mlade populacije u Ivanjici.  

Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a sufinansira Opština Ivanjica preko programskog budžeta Kancelarije za mlade.  

Pozivamo sve mlade naše opštine da se uključe u realizaciju projekta, budu deo projekta, da uzmu učešće u realizaciji prakse, kurseva, obuka i drugih aktivnosti na projektu koje doprinose smanjenju nezaposlenosti mladih.  

О Аутору

WEB MASTER