Vesti

Unapređivanje terapeutskih i savetodavnih usluga u Dnevnom centru za decu i mlade sa teškoćama u razvoju

Društvo za CDP Ivanjica i Crveni krst Ivanjica realizuju projekat „Unapređivanje terapeutskih i savetodavnih usluga u Dnevnom centru za decu i mlade sa teškoćama u razvoju“, koji finansira Evropski PROGRES (sredstva vlade RS, vlade Švajcarske i Evropske Unije) kojim je nabavljen aparat Neurofidbek. Aparat je uvežen iz Kanade, prevashodno je namenjen za pilote NASE za vežbe pažnje, koncentracije i fokusa, isti je našao primenu i u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Stanja kod kojih se primenjuje Neurofidbek su:

Poremećaji iz autističnog spektra, ADHD, ADD, Epilepsija, Problemi u učenju, Touretov sy, Tikovi, Mucanje, Impulsivnost, Depresiju, Fobije, Migrena i terapija kontrole stresa..

Vrednost aparata je 1.100.000 RSD, avrednost celog projekta je 2.104.424,00

Neurofidbek omogućava terapeutu kompletnu fiziološku sliku korisnika (EEG, EKG, vlažnost kože, rad srca, telesnu temperaturu, EMG) i kao terapiju postavlja aplikaciju kojom korisnik upravlja svojim umom. Ovaj vid terapije predstavlja inovaciju u našoj zemlji, jedina institucija koja ima neurofidbek je Zavod za psihofiziološke poremećaje govora u Beogradu.

22. i 23. novembra realizovana je obuka za korišćenje aparata ia realizovace se naučno istraživanje o efektima primene aparata u praksi.

Ovaj vid terapije daje nam mogućnost da pored svih usluga koje radimo, omogućimo deci i roditeljima iz ovog dela Srbije ranu dijagnostiku i tretman.

О Аутору

Financ