Vesti

Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanje na temu “Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ u OŠ „Vučić Veličković“ u Međurečju 21.03.2019. godine koje je planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019). 
Predavanju je prisustvovalo 40 učenika ove škole, a na predavanju se govorilo o volonterizmu i akzivizmu u lokalnoj zajednici, načinima na koji mladi mogu volontirati i koristi koje imaju ukoliko se uključe u aktivan društveni život, kao i o programima koji mladima u ovoj mesnoj zajednici nedostaju. 
Ujedno su i prezentovani rezultati rada Kancelarije za mlade i njihov uticaj na poboljšanje uslova za život mladih u našoj opštini.

О Аутору

Financ