Vesti

Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici

Локална Канцеларија за младе општине Ивањица реализовала је предавање на тему “Волонтеризам и активизам у локалној заједници“ у ОШ „Вучић Величковић“ у Међуречју 21.03.2019. године које је планирано Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019). 
Предавању је присуствовало 40 ученика ове школе, а на предавању се говорило о волонтеризму и акзивизму у локалној заједници, начинима на који млади могу волонтирати и користи које имају уколико се укључе у активан друштвени живот, као и о програмима који младима у овој месној заједници недостају. 
Уједно су и презентовани резултати рада Канцеларије за младе и њихов утицај на побољшање услова за живот младих у нашој општини.

О Аутору

Financ