Vesti

Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanje na temu “Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ u Gimnaziji u Ivanjici 30.01.2020. godine koje je planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2020-2024). Predavanju je prisustvovalo 15 učenika ove škole, a na predavanju se govorilo o volonterizmu i akzivizmu u lokalnoj zajednici, načinima na koji mladi mogu volontirati i koristi koje imaju ukoliko se uključe u aktivan društveni život. Ujedno su i prezentovani rezultati rada Kancelarije za mlade i njihov uticaj na poboljšanje uslova za život mladih u našoj opštini.

О Аутору

Financ