Vesti

Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici

Локална Канцеларија за младе општине Ивањица реализовала је предавањa на тему “Волонтеризам и активизам у локалној заједници“ у основним школама „Кирило Савић“ и „Милинко Кушић“ у Ивањици 23.01.2018. године која су планирана Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019). Предавању је присуствовало 30 ученика седмих  разреда ОШ „Кирило Савић“ и 200 ученика седмих и осмих разреда ОШ „Милинко Кушић“, а говорило се о волонтеризму и акзивизму у локалној заједници, начинима на који млади могу волонтирати и користи које имају уколико се укључе у активан друштвени живот. Уједно су и презентовани резултати рада Канцеларије за младе и њихов утицај на побољшање услова за живот младих у нашој општини.

О Аутору

Financ