Vesti

Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici

Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica realizovala je predavanja na temu “Volonterizam i aktivizam u lokalnoj zajednici“ u osnovnim školama „Kirilo Savić“ i „Milinko Kušić“ u Ivanjici 23.01.2018. godine koja su planirana Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019). Predavanju je prisustvovalo 30 učenika sedmih  razreda OŠ „Kirilo Savić“ i 200 učenika sedmih i osmih razreda OŠ „Milinko Kušić“, a govorilo se o volonterizmu i akzivizmu u lokalnoj zajednici, načinima na koji mladi mogu volontirati i koristi koje imaju ukoliko se uključe u aktivan društveni život. Ujedno su i prezentovani rezultati rada Kancelarije za mlade i njihov uticaj na poboljšanje uslova za život mladih u našoj opštini.

О Аутору

Financ